Rệp nối quang connector

Rệp nối quang connector  hay còn gọi là đầu nối quang. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp…Rệp nối quang connector thi công đơn giản,cắm trực tiếp không cần hàn nối, thời gian thi công nhanh chóng. Giảm tối đa chi phí đầu tư. Hàn nối được hai sợi quang bất kỳ 250μm hoặc 900μm : –> Linh hoạt trong triển khai FTTx. Sử dụng như là mối nối cơ khí Thi công đơn giản, nhanh gọn, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển thuê bao quang
 • Rệp nối quang connector

  Rệp nối quang connector

  Rệp nối quang connector  hay còn gọi là đầu nối quang. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp...
 • Rệp nối quang LC/LC

  Rệp nối quang LC/LC

  Rệp nối quang LC/LC hay còn gọi là đầu phát sáng quang LC/LC. Hoặc đầu nối quang LC/LC Single-mode và Multi-mode. Kết nối cuối quang LC và LC. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp...
 • Rệp nối quang SC/FC

  Rệp nối quang SC/FC

  Rệp nối quang SC/FC hay còn gọi là đầu phát sáng quang SC/FC. Hoặc đầu nối quang SC/FC Single-mode và Multi-mode. Kết nối cuối quang SC và FC. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp...
 • Rệp nối quang SC/LC

  Rệp nối quang SC/LC

  Rệp nối quang SC/LC hay còn gọi là đầu phát sáng quang SC/LC. Hoặc đầu nối quang SC/LC Single-mode và Multi-mode. Kết nối cuối quang SC và LC. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp...
 • Rệp nối quang SC/NPC

  Rệp nối quang SC/NPC

  Rệp nối quang SC/NPC hay còn gọi là đầu phát sáng quang SC/NPC. Hoặc đầu nối quang SC/NPC Single-mode và Multi-mode. Kết nối cuối quang NPC SC. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp... Đầu nối quang SC/NPC (No Polish Connector – Điểm đầu quang tiếp xúc đã mài sẵn) gồm một miếng lắp ráp sẵn, hỗ trợ thi công nhanh tại chỗ các đầu nối quang 250 μm và 900 μm .
 • Rệp nối quang SC/SC

  Rệp nối quang SC/SC hay còn gọi là đầu phát sáng quang SC/SC. Hoặc đầu nối quang SC/SC Single-mode và Multi-mode. Kết nối cuối quang SC. Sử dụng để đấu nối cáp quang FTTx với đầu nối mà không cần hàn. Việc đấu nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. Và đem đến sự thuận tiện nhất cho người sử dụng. Sản phẩm công nghệ mới đảm bảo về chất lượng, suy hao thấp...
  55.000