Product Tag - Phiến đấu dây Postef

Phiến đấu dây Postef hay còn gọi là cầu đấu nối dây điện thoại Postef 10 đôi (10 pairs), 8 đôi (8 pairs). Có thể đấu dây điện thoại cat3, dây mạng cat5. Phiến đấu dây Postef 10 đôi. Được sử dụng cho đấu nối dây tủ hộp IDF, MDF 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi… Cầu đấu nối dây điện thoại Postef dùng đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ. Có độ tin cậy cao, mật độ đấu nối cao, thời gian đấu nối nhanh, tiện lợi. Đem lại hiệu quả kinh tế. Phiến đấu dây phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm.
Filter

0982.228.599