odf trong nhà, Hộp phối quang odf trong nhà, tủ phối quang trong nhà. Khay phối quang trong nhà.
Hộp phối quang odf trong nhà 1fo, 2fo, 4fo, 8fo, 12fo, 16fo, 24fo, 48fo, 64fo, 72fo, 96fo, 128fo, 144fo. Hay còn gọi odf 1 sợi, 2 sợi, 4 sợi, 8 sợi, 12 sợi, 16 sợi, 24 sợi. 48 sợi, 64 sợi, 72 sợi, 96 sợi, 128 sợi, 144 sợi.  odf 1 lõi, 2 lõi, 4 lõi, 8 lõi, 12 lõi, 16 lõi, 24 lõi, 48 lõi, 64 lõi, 72 lõi, 96 lõi, 128 lõi, 144 lõi. odf 1 core, 2 core, 4 core, 8 core, 12 core, 16 core, 24 core, 48 core, 72 core, 96 core, 128 core, 144 core. odf 1 cổng, 2 cổng, odf 4 cổng, 8 cổng, odf 12 cổng, 16 cổng,  odf 24 cổng, 48 cổng, odf 72 cổng, 96 cổng. odf 1 port, 2port, 4 port, 8 port, 12 port, 16 port, 24 port, 48 port, 72 port, 96 port, 128 port, 144 port trong nhà.
Filter

0982.228.599