odf ngoài trời Hộp phối quang odf ngoài trời, tủ phối quang ngoài trời. Khay phối quang ngoài trời.
Hộp phối quang odf ngoài trời 1fo, 2fo, 4fo, 8fo, 12fo, 16fo, 24fo, 48fo, 64fo, 72fo, 96fo, 128fo, 144fo. Hay còn gọi odf 1 sợi, 2 sợi, 4 sợi, 8 sợi, 12 sợi, 16 sợi, 24 sợi. 48 sợi, 64 sợi, 72 sợi, 96 sợi, 128 sợi, 144 sợi.  odf 1 lõi, 2 lõi, 4 lõi, 8 lõi, 12 lõi, 16 lõi, 24 lõi, 48 lõi, 64 lõi, 72 lõi, 96 lõi, 128 lõi, 144 lõi. odf 1 core, 2 core, 4 core, 8 core, 12 core, 16 core, 24 core, 48 core, 72 core, 96 core, 128 core, 144 core. odf 1 cổng, 2 cổng, odf 4 cổng, 8 cổng, odf 12 cổng, 16 cổng,  odf 24 cổng, 48 cổng, odf 72 cổng, 96 cổng. odf 1 port, 2port, 4 port, 8 port, 12 port, 16 port, 24 port, 48 port, 72 port, 96 port, 128 port, 144 port ngoài trời.
Filter

0982.228.599