Đầu nối suy hao quang SC, LC, FC, ST là thiết bị làm giảm tín hiệu quang trong các liên kết cố định hoăc biến đổi trong sợi quang. Chúng được sử dụng để kiểm soát mức độ công suất quang tại đầu ra của nguồn ánh sang và thiết bị điện sang quang (E / O). Người ta cũng dùng nó để kiểm tra các tuyến tính và chức năng, hình ảnh và bộ cảm biền. giới hạn ứng dụng chuẩn APC, UPC, PC. Suy hao pham vi rộng. Tính hoat động ổn định.Tổn hao thấp. Có lẫy để giữ cố định. Kích thước nhỏ gọn. Kết cấu chắc chắn và đơn giản.
Filter

0982.228.599