Product Tag - Phiến đấu dây Belconn

Phiến đấu dây Belconn hay còn gọi là cầu đấu nối dây điện thoại Belconn 10 đôi (10 pairs), 8 đôi (8 pairs). Có thể đấu dây điện thoại cat3, dây mạng cat5. Phiến đấu dây Belconn 10 đôi. Được sử dụng cho đấu nối dây tủ hộp IDF, MDF 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi…Phiến đấu dây Belconn dùng đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ. Có độ tin cậy cao, mật độ đấu nối cao, thời gian đấu nối nhanh, tiện lợi. Đem lại hiệu quả kinh tế. Phiến đấu dây phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm.
Filter

0982.228.599