Máy thử đường dây

Máy kiểm tra đường dây điện thoại hay còn gọi là máy thử đường dây điện thoại, máy test điện thoại, máy test đường dây tín hiệu. Máy thử đường dây điện thoại được sử dụng để kiểm tra tín hiệu điện thoại. Trên đường dây từ tổng đài (bưu điện, nội bộ) đến đầu cuối thuê bao. Hay kiểm tra tín hiệu thoại tại giá đầu dây MDF, tủ đấu dây IDF…Làm sao biết được tín hiệu điện thoại trên đường dây từ tổng đài đến đầu cuối thuê bao. Hay kiểm tra tín hiệu thoại tại giá đầu dây MDF, tủ đấu dây IDF… như thế nào? Vì vậy bạn hãy dùng Máy kiểm tra đường dây điện thoại. Thiết bị này vừa dễ sử dụng lại kiểm tra chính xác đường dây, đặc biệt là tiết kiệm thời gian.
Filter

0982.228.599