Điện thoại kỹ thuật số IP

Điện thoại kỹ thuật số, điện thoại IP Panasonic

0982.228.599