Thanh quản lý cáp AMP là một thanh đấu nối tập trung. Được làm bằng kim loại. Bên trong có gắn nhân Rj45, hoặc Rj11. Tác dụng của nó làm giảm độ rủi do trong quá trình vận hành. Là cầu nối giữ switch và dây mạng. Và giúp ích cho việc kiểm tra sự cố hoặc thay đổi các node bằng cách thay đổi các dây nhảy”patch cord“. Thanh quản lý cáp AMP quản lý đường dây cáp dễ dàng, thuận tiện, tạo mỹ quan và độ chuyên nghiệp. Bảo vệ, dễ dàng nâng cấp, thay thế và sửa chữa dễ dàng cho người quản trị hệ thống.
Filter

0982.228.599