Măng xông cáp đồng

Măng xông cáp đồng sử dụng để nối dây cáp bằng sợi đồng Nối cáp điện thoại thông qua con rệp nối dây, đấu nối theo cấu hình một vào một ra. Nếu cần lắp với cấu hình khác như 1 vào 2 ra hoặc 1 vào 3 ra thì có thêm một số phụ kiện khác.Thích hợp cho cáp nối thẳng và cáp nhánh. Khi phân nhánh (1+2, 1+3, 2+2, 2+3, 1+5) dễ dàng khi sử dụng kẹp phân nhánh. Dễ dàng thi công và lắp đặt. Dùng cho cả cáp treo và cáp ngầm. Có thể thi công lại dễ dàng. Đạt hiệu quả cao về kinh tế.

Măng xông gồm măng xông Cơ khí cáp đồng, co nhiệt cáp đồng, măng xông nối cáp đồng. Cáp điện thoại 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi. 300 đôi, 500 đôi, 600 đôi trở lên.

Filter

0982.228.599