Monthly Archives - Tháng Mười 2016

Tìm hiểu về cấu trúc cáp điện thoại 30 đôi

Cáp điện thoại 30 đôi 30x2 còn có các tên gọi khác là Cáp Viễn Thông 30 đôi, cáp đồng 30 đôi, cáp thông tin 30 đôi. Dây dẫn Cáp điện thoại 30 đôi bằng đồng đặc bên trong được ủ mềm có đường kính 0.40; 0.5; 0.65; 0.8; 0.9mm. Có cấu trúc (7×0,18)Cu + (7×0,33)Fe đảm bảo truyền tín hiệu tốt.  Lõi được làm bằng đồng nguyên chất. Vỏ cách điện, bằng các vật liệu có khả năng chịu cháy cao như HDPE...

Tìm hiểu về cấu trúc cáp điện thoại 20 đôi

Cáp điện thoại 20 đôi ngoài trời có tên gọi khác là cáp viễn thông 20 đôi 20x2. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất Cáp điện thoại 20 đôi ngoài trời, trong nhà, cống, treo, có dây treo chịu lực, có dầu chất...

Tìm hiểu về cấu trúc cáp điện thoại 10 đôi

Cáp điện thoại 10 đôi ngoài trời có tên gọi khác là Cáp viễn thông 10 đôi, Cáp đồng 10 đôi, cáp thông tin 10 đôi. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cáp điện thoại 10 đôi có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất Cáp 10 đôi ngoài trời, trong nhà,...

Cáp điện thoại 5 đôi

Tìm hiểu về cấu trúc cáp điện thoại 5 đôi

Cáp điện thoại 5 đôi có tên gọi khác là cáp điện thoại 5 đôi 5x2. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cáp điện thoại 5 đôi có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất Cáp 5 đôi ngoài trời, trong nhà, cống, treo, có dây treo chịu lực, có dầu chất lượng...

Tìm hiểu về dây điện thoại 4 đôi

Dây điện thoại 4 đôi có tên gọi khác là cáp điện thoại 4 đôi 4x2. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cây điện thoại 4 đôi có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất dây điện thoại 4 đôi ngoài trời, trong nhà, cống, treo, có dây treo chịu lực, có...