Product Tag - Dây cáp quang FTTH 4Fo

Dây cáp quang FTTH 4Fo hay còn gọi là dây cáp quang 4fo, 4 sợi, 4 core single mode hoặc cáp quang đơn mốt 4 core ,4 sợi quang. Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Dây cáp quang FTTH 4Fo Là sản phẩm thiết kế linh hoạt. Sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor). Đi dưới cống bể, treo cột điện, chôn ngầm trực tiếp, hầm lò là lựa chọn lý tưởng cho phát triển hệ thống mạng LAN nội bộ.
  • Dây cáp quang 4FO, core ống lỏng

    Dây cáp quang 4FO, core ống lỏng hay còn gọi là Cáp thuê bao quang 4FO là loại cáp quang Single mode core ống chặt. Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây, nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) đi dưới cống bể, treo cột điện, chôn ngầm trực tiếp, hầm lò là lựa chọn lý tưởng cho phát triển hệ thống mạng LAN nội bộ.
    3.500