Bộ chia quang Splitter

Bộ chia quang Splitter hay còn gọi là bộ ghép quang Splitter Thiết bị này được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau như quản lý năng lượng quang học như chia tách quang, hay kết hợp những tín hiệu quang trong những hệ thống mạng quang riêng biệt. Bộ ghép quang được ứng dụng cụ thể ví dụ như: kiểm tra cáp quang, điều phối quang, hệ thống truyền hình quang, hệ thống CATV, phương tiện truyền thông quang, bộ cảm biến quang, bộ khuyếch đại quang … ứng dụng của Bộ chia quang Splitter 2xNPhương tiện truyền thông quang.Hệ thống truyền hình quảng. Hệ thống CATV. Bộ cảm biến quang. Bộ khuyếch đại quang. Bộ điều phối quang.Test cáp quang
 • Bộ chia quang 1xN và 2xN Splitter

  Bộ chia quang 1xN và 2xN Splitter hay còn gọi là bộ ghép quang 1xN và 2xN Splitter Thiết bị này được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau như quản lý năng lượng quang học như chia tách quang, hay kết hợp những tín hiệu quang trong những hệ thống mạng quang riêng biệt. Bộ ghép quang được ứng dụng cụ thể ví dụ như: kiểm tra cáp quang, điều phối quang, hệ thống truyền hình quang, hệ thống CATV, phương tiện truyền thông quang, bộ cảm biến quang, bộ khuyếch đại quang ...
 • Bộ chia quang Splitter 1xN

  Bộ chia quang Splitter 1xN

  Bộ chia quang Splitter 1xN hay còn gọi là bộ ghép quang 1xN Splitter Thiết bị này được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau như quản lý năng lượng quang học như chia tách quang, hay kết hợp những tín hiệu quang trong những hệ thống mạng quang riêng biệt. Bộ ghép quang được ứng dụng cụ thể ví dụ như: kiểm tra cáp quang, điều phối quang, hệ thống truyền hình quang, hệ thống CATV, phương tiện truyền thông quang, bộ cảm biến quang, bộ khuyếch đại quang ...
 • Bộ chia quang Splitter 2xN

  Bộ chia quang Splitter 2xN

  Bộ chia quang Splitter 2xN hay còn gọi là bộ ghép quang  2xN Splitter Thiết bị này được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau như quản lý năng lượng quang học như chia tách quang, hay kết hợp những tín hiệu quang trong những hệ thống mạng quang riêng biệt. Bộ ghép quang được ứng dụng cụ thể ví dụ như: kiểm tra cáp quang, điều phối quang, hệ thống truyền hình quang, hệ thống CATV, phương tiện truyền thông quang, bộ cảm biến quang, bộ khuyếch đại quang ...