Dây cáp điện thoại 4 đôi 8 lõi

Dây cáp điện thoại 4 đôi 8 lõi (8 sợi) đi trong nhà, có dầu chống ẩm. Dây điện thoại 4 đôi 8 lõi (4 sợi) sino vanlock 4x2x0.5mm, 4px0.5, 4x2x0.4mm

Tìm hiểu về dây điện thoại 4 đôi

Dây điện thoại 4 đôi có tên gọi khác là cáp điện thoại 4 đôi 4x2. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cây điện thoại 4 đôi có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất dây điện thoại 4 đôi ngoài trời, trong nhà, cống, treo, có dây treo chịu lực, có [...]