Monthly Archives - Tháng Hai 2017

Tổng quan về cáp quang 16fo single mode

Cáp quang 16fo single mode hay còn gọi là cáp quang đơn mốt 16 core, 16 sợi, 16 lõi, cáp quang 16 fo . Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) [...]

Chi tiết về cáp quang 12fo single mode

Cáp quang 12fo single mode hay còn gọi là cáp quang đơn mốt 12 core, 12 sợi, 12 lõi, cáp quang 12 fo . Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) [...]

Chi tiết về cáp quang 8fo single mode

Cáp quang 8fo single mode hay còn gọi là cáp quang đơn mốt 8 core, 8 sợi, 8 lõi, cáp quang 8 fo . Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) [...]

Chi tiết về cáp quang 4fo single mode

Cáp quang 4fo single mode hay còn gọi là cáp quang đơn mốt 4 core, 4 sợi, 4 lõi, cáp quang 4 fo . Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) [...]

Tìm hiểu về cáp quang 2fo single mode

Cáp quang 2fo single mode hay còn gọi là cáp quang đơn mốt 2 core, 2 sợi, 2 lõi, cáp quang 2 fo. Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) [...]

Tìm hiểu về cáp quang single mode

Cáp quang Single mode hay còn gọi là cáp quang đơn mốt. Cáp quang single mode gồm cáp quang 1fo, cáp quang 2fo, cáp quang 4fo, cáp quang 8fo, cáp quang 12fo, cáp quang 16fo, cáp quang 24fo, cáp quang 48fo, cáp quang 64fo, cáp quang 72fo trở lên. Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc [...]

Tìm hiểu chi tiết và cách lựa chọn cáp điện thoại 200 đôi

Viễn thông Đại Dương sẽ giúp các bạn hiểu chi tiết về cáp điện thoại 200 đôi . Cách lựa chọn cáp điện thoại phù hợp với mục đích sử dụng. Những lý do để bạn yên tâm lựa chọn sản phẩm của Chúng tôi. khái quát về cáp điện thoại 200 đôiCáp điện thoại 200 đôi hay còn gọi là Cáp Viễn Thông 200 đôi. Đảm bảo truyền tín hiệu tốt. Bền chắc và chống cháy. Gồm 400 sợi dâu dẫn. Dây dẫn [...]

Tìm hiểu chi tiết và cách lựa chọn cáp điện thoại 100 đôi

Viễn thông Đại Dương sẽ giúp các bạn hiểu chi tiết về cáp điện thoại 100 đôi . Cách lựa chọn cáp điện thoại phù hợp với mục đích sử dụng. Những lý do để bạn yên tâm lựa chọn sản phẩm của Chúng tôi. khái quát về cáp điện thoại 100 đôiCáp điện thoại 100 đôi hay còn gọi là Cáp Viễn Thông 100 đôi. Đảm bảo truyền tín hiệu tốt. Bền chắc và chống cháy. Gồm 200 sợi dâu dẫn. Dây dẫn [...]

Tìm hiểu chi tiết và cách lựa chọn cáp điện thoại 50 đôi

Viễn thông Đại Dương sẽ giúp các bạn hiểu sau hơn về cáp điện thoại 50 đôi . Cách lựa chọn cáp điện thoại phù hợp với mục đích sử dụng. Những lý do để bạn yên tâm lựa chọn sản phẩm của Chúng tôi. Tổng qua về cáp điện thoại 50 đôiCáp điện thoại 50 đôi hay còn gọi là Cáp Viễn Thông 50 đôi. Đảm bảo truyền tín hiệu tốt. Bền chắc và chống cháy. Dây dẫn bằng đồng đặc bên trong [...]

Chi tiết về cáp điện thoại 30 đôi, phân phối cáp điện thoại giá rẻ toàn quốc

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cáp điện thoại 30 đôi . Cách lựa chọn cáp điện thoại 30 đôi phù hợp với mục đích sử dụng. Những lý do để bạn yên tâm lựa chọn Cáp điện thoại 30 đôi của Chúng tôi. Tổng qua về cáp điện thoại 30 đôiCáp điện thoại 30 đôi hay còn gọi là Cáp Viễn Thông 30 đôi. Đảm bảo truyền tín hiệu tốt. Bền chắc và chống cháy. Dây dẫn bằng [...]