FREE SHIPPING & RETURN

Free shipping on all orders over $99.

MONEY BACK GUARANTEE

100% money back guarantee.

ONLINE SUPPORT 24/7

Lorem ipsum dolor sit amet.
 • KX-TGDA30: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGDA30 Xuất xứ :    | Malaysia
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGDA30 Là tay con mở rộng cho máy: KX-TGD310, KX-TGD312,  KX-TGF310, KX-TGF320

  780.000
 • KX-TGF320: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGF320 Xuất xứ :    | China
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF320 Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét, Lưu 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 9 phím gọi nhanh, Chia sẻ danh bạ giữa máy mẹ và tay con, Mất điện dùng được, Bảo mật cuộc gọi

  1.845.000
 • KX-TGF310: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGF310 Xuất xứ :    | China
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF310 Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét, chia sẻ danh bạ giữa máy mẹ và tay con, Loa ngoài hai chiều trên tay con, Chế độ quản lý trẻ nhỏ

  1.699.000
 • KX-TGD312: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGD312 Xuất xứ :    | Malaysia
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD312 Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn. Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 và có thể mở rộng lên tới 6 tay con.

  1.440.000
 • KX-TGD310: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGD310 Xuất xứ :    | Malaysia
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD310 Chế độ quản lý trẻ nhỏ, Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20, Chế độ khóa máy, chống làm phiền.

  898.000
 • KX-TGC313: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGC313 Xuất xứ :    | China
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC312 Đàm thoại 3 bên, Loa ngoài hai chiều, Trả lời bằng phím bất kì, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con và có khả năng mở rộng lên tới 6 tay con.

  1.535.000
 • KX-TGC312: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGC312 Xuất xứ :    | China
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC312 Đàm thoại 3 bên, Loa ngoài hai chiều, Trả lời bằng phím bất kì, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con.

  1.190.000
 • KX-TGC310: Điện thoại bàn Panasonic

  0 trên 5
  Mã SP :    | KX-TGC310 Xuất xứ :    | China
  Hãng sx : | Panasonic Bảo hành :  | 12 tháng

  Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC310 Nhớ 10 số gọi đi, 6 số gọi nhanh, Trả lời bằng phím bất, Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, Chức năng khóa máy

  740.000
banner_12

FEATURED

SALES

NEW ARRIVALS

DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI