Product Tag - Rệp nối cáp đồng

 • Rệp nối cáp đồng, rệp nối dây điện thoại 3M

  Rệp nối cáp đồng, nối cáp điện thoại hoặc nối cáp mạng hãng sx 3M, sử dụng nối 2 sợi dây cáp đồng với nhau giúp bảo vệ mối nối chắc chắn, có dầu chống ẩm, chống ngấm nước, chống rỉ mối nối. Với phương pháp nối dây cáp đồng bằng con rệp kiều này rất hiệu quả và nhanh chóng.
  Đơn vị :     | 100c/1hXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng Sx : | 3MBảo hành :  | 24 tháng
  850
 • Rệp nối dây Postef, rệp nối cáp điện thoại, cáp mạng

  Rệp nối dây cáp đồng, nối cáp điện thoại hoặc nối cáp mạng hãng sx Postef, sử dụng nối 2 sợi dây cáp đồng với nhau giúp bảo vệ mối nối chắc chắn, có dầu chống ẩm, chống ngấm nước, chống rỉ mối nối. Với phương pháp nối dây cáp đồng bằng con rệp kiều này rất hiệu quả và nhanh chóng.
  Đơn vị :     | 100c/1hXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng Sx : | PostefBảo hành :  | 24 tháng
  750
 • Rệp nối dây, rệp nối cáp điện thoại UY

  Rệp nối dây cáp đồng, nối cáp điện thoại hoặc nối cáp mạng hãng sx UY, sử dụng nối 2 sợi dây cáp đồng với nhau giúp bảo vệ mối nối chắc chắn, có dầu chống ẩm, chống ngấm nước, chống rỉ mối nối. Với phương pháp nối dây cáp đồng bằng con rệp kiều này rất hiệu quả và nhanh chóng.
  Đơn vị :     | 100c/1hXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng Sx : | UYBảo hành :  | 24 tháng
  550