Product Tag - Que thử phiến

  • Que đo thử phiến

    Que đo thử phiến - đầu thử phiến krone - que thử kiểm tra tín hiệu điện thoại đi kèm máy điện thoại tra đường dây sử dụng để sửa chữa tín hiệu điện thoại
    Đơn vị:     | CáiXuất Xứ:  | Việt Nam
    Hãng Sx: | PostefBảo hành: | 24 tháng
    95.000