Product Tag - ODF 1Fo-2Fo-4Fo

ODF 1Fo-2Fo-4Fo – Hộp phối quang ODF: 1Fo(1 core, 1 sợi, 1 port), 2Fo(2 core, 2 sợi, 2 port), 4Fo(4 core, 4 sợi, 4 port) Giá rẻ nhất: 45k/ 1hộp (toàn quốc)

 • Hộp phối quang ODF 1Fo 2Fo 4Fo ngoài trời

  - Hộp phối quang odf 1fo ngoài trời còn gọi là odf ngoài trời 1 sợi, odf 1 core, odf 1 port hoặc odf ftth 1fo. Hộp phối quang odf 2fo ngoài trời còn gọi là odf ngoài trời 2 sợi, odf 2 core, odf 2 port hoặc odf ftth 2fo. Hộp phối quang odf 4fo ngoài trời, còn gọi odf ngoài trời 4 sợi, odf 4 core, odf 4 port hoặc odf ftth 4fo. Là sản phẩm chuyên dùng cho ứng dụng internet cáp quang FTTH, với kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  250.000 150.000
 • Hộp phối quang ODF 1Fo 2Fo 4Fo Trong nhà

  - Hộp phối quang odf 1 fo còn gọi odf 1 sợi, odf 1 core, odf 1 port hoặc odf ftth 1fo (OTB-C04). - Hộp phối quang odf 2 fo còn gọi odf 2 sợi, odf 2 core, odf 2 port hoặc odf ftth 2fo (OTB-C04). - Hộp phối quang odf 4 fo còn gọi odf 4 sợi, odf 4 core, odf 4 port hoặc odf ftth 4fo (OTB-C04). Là sản phẩm chuyên dùng cho ứng dụng internet cáp quang FTTH, với kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  Giá hộp phối quang odf 1Fo, 2Fo, 4Fo như trên chưa bao gồm phụ kiện adapter, dây hàn quang, ống co nhiệt.
  95.000 65.000
 • Hộp phối quang ODF 4Fo (4 sợi, 4 core, 4 cổng) trong nhà

  Hộp phối quang ODF 4Fo (4 sợi, 4 core, 4 cổng) trong nhà. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 4FO (OTB-C04). Là sản phẩm chuyên dùng cho ứng dụng internet cáp quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  Giá hộp phối quang odf 4Fo như trên chưa bao gồm phụ kiện adapter, dây hàn quang, ống co nhiệt.
  65.000
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 12Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 12Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 12 sợi, ODF 12 lõi, ODF 12 core, ODF 12 port, ODF 12 cổng. Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 12 adapter, 12 dây hàn quang, 12 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  564.400
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 1Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 1Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 1 sợi, ODF 1 lõi, ODF 1 core, ODF 1 port, ODF 1 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 1 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 1 adapter, 1 dây hàn quang, 1 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  176.000
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 2Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 2Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 2 sợi, ODF 2 lõi, ODF 2 core, ODF 2 port, ODF 2 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 2 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 2 adapter, 2 dây hàn quang, 2 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  202.400
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 4Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 4Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 4 sợi, ODF 4 lõi, ODF 4 core, ODF 4 port, ODF 4 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 4 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 4 adapter, 4 dây hàn quang, 4 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  254.800
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 8Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 8Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 8 sợi, ODF 8 lõi, ODF 8 core, ODF 8 port, ODF 8 cổng. Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 8 adapter, 8 dây hàn quang, 8 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  459.600
 • Hộp phối quang ODF trong nhà 1Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF trong nhà 1Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 1Fo (odf 1), ODF 1 sợi, ODF 1 lõi, ODF 1 core, ODF 1 port, ODF 1 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 1 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 1 adapter, 1 dây hàn quang, 1 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  83.000
 • Hộp phối quang ODF trong nhà 2Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF trong nhà 2Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 2Fo, ODF 2 sợi, ODF 2 lõi, ODF 2 core, ODF 2 port, ODF 2 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 2 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 2 adapter, 2 dây hàn quang, 2 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang....

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  91.000
 • Hộp phối quang ODF trong nhà 4Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF trong nhà 4Fo - đầy đủ phụ kiện Hộp phối quang odf 4fo, odf 4 port, odf 4 core. Odf 4 lõi, odf 4 sợi, odf 4 cổng. Odf quang 4 port (odf quang 4Fo) là sản phẩm đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang.  Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST.... Lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 01 vỏ hộp, 04 adapter, 04 dây hàn quang, 04 ống co nhiệt + ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang

  137.000