Product Tag - Hộp phối quang ODF 72Fo

Hộp phối quang odf 72fo

Hộp phối quang odf 72fo. Odf 72fo là odf 72 port, odf 72 core, odf 72 cổng, odf 72 sợi. Hộp phối quang 72fo, hộp phối quang 72 fo, hộp phối quang 72 sợi, hộp phối quang 72 core. Hộp phối quang odf trong nhà 72fo, hộp phối quang odf ngoài trời 72fo. Odf quang 72 port, odf quang 72fo, odf quang 72 cổng, odf quang 72 core, odf quang 72 sợi, odf quang 72 lõi.

  • Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo ngoài trời

    Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo ngoài trời

    Hộp phối quang ODF 64 Fo (64 sợi), 72 Fo (72 sợi), 96 Fo (96 sợi) ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  • Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo trong nhà

    Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo. Khay phối quang 64 sợi, 72 sợi, 96 sợi. Là sản phẩm chuyên dùng cho ứng dụng internet cáp quang, chuẩn lắp tủ rack 19". Với kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

    450.000