Product Tag - Hộp phối quang ODF 64Fo

Hộp phối quang odf 64fo

Hộp phối quang odf 64fo. Odf 64fo là odf 64 port, odf 64 core, odf 64 cổng, odf 64 sợi. Hộp phối quang 64fo, hộp phối quang 64 fo, hộp phối quang 64 sợi, hộp phối quang 64 core. Odf quang 64 port, odf quang 64fo, odf quang 64 cổng, odf quang 64 core, odf quang 64 sợi, odf quang 64 lõi. Hộp phối quang odf trong nhà 64fo, hộp phối quang odf ngoài trời 64fo.

  • Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo ngoài trời

    Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo ngoài trời

    Hộp phối quang ODF 64 Fo (64 sợi), 72 Fo (72 sợi), 96 Fo (96 sợi) ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  • Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo trong nhà

    Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo. Khay phối quang 64 sợi, 72 sợi, 96 sợi. Là sản phẩm chuyên dùng cho ứng dụng internet cáp quang, chuẩn lắp tủ rack 19". Với kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

    450.000