Product Tag - Hộp đấu cáp điện thoại

 • hộp cáp 10 đôi (đầy đủ phiến krone Đức)

  Hộp cáp điện thoại 10 đôi – phiến krone Đức hay còn gọi hộp cáp đấu dây 10 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 10 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HC2TM hoặc HN20, 01 đế Inox, 01 phiến Krone Đức

  Sử dụng đấu dây cáp điện thoại, dây thuê bao, với thiết kế đặc biệt sử dụng thuận tiện, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam đem đến nhiều tính năng an toàn nhằm đảm bảo cho chất lượng truyền dẫn đạt độ tin cậy nhất.


  Hộp cáp điện thoại 10 đôi – phiến krone Đức (Germany)

  – Giá: 216.000 (Bao gồm: 01 vỏ hộp HN20 + 01 đế cài phiến + 01 phiến đấu dây krone Đức)

  – Giá: 246.000 (Bao gồm: 01 vỏ hộp HC2TM + 01 đế cài phiến + 01 phiến đấu dây krone Đức)

  216.000
 • hộp cáp 10 đôi (đầy đủ phiến krone VN)

  Hộp cáp điện thoại 10 đôi – phiến Krone VN hay còn gọi hộp cáp đấu dây 10 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 10 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HN20 hoặc HC2TM, 01 đế Inox, 01 phiến Krone VN


  Hộp cáp điện thoại 10 đôi – phiến krone VN (Việt Nam)

  – Giá: 126.000 (Bao gồm: 01 vỏ hộp HN20 + 01 đế cài phiến + 01 phiến đấu dây krone VN)

  – Giá: 156.000 (Bao gồm: 01 vỏ hộp HN20 + 01 đế cài phiến + 01 phiến đấu dây krone VN)

  126.000
 • hộp cáp 10 đôi (đầy đủ phiến PO10 Postef)

  hộp cáp điện thoại 10 đôi phiến po10 postef hay còn gọi hộp cáp đấu dây 10 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 10 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HC2TM, 01 đế Inox, 01 phiến PO10


  Hộp cáp điện thoại 10 đôi phiến po10 Postef

  – Giá: 146.000 (Bao gồm: 01 vỏ hộp HN20 + 01 đế cài phiến + 01 phiến đấu dây postef PO10)

  – Giá: 176.000 (Bao gồm: 01 vỏ hộp HC2TM + 01 đế cài phiến + 01 phiến đấu dây postef PO10)

  146.000
 • hộp cáp 100 đôi (đầy đủ phiến krone Đức)

  Hộp cáp 100 đôi phiến krone Đức hay còn gọi hộp cáp đấu dây 100 đôi phiến krone Đức, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 100 đôi krone Đức bao gồm: 01 vỏ hộp HC (HC1) hoặc HN100 (K100), 10 đế Inox, 10 phiến Krone Đức (Germany)

  – Giá: 1.455.000 Gồm: Vỏ hộp HN100 + 10 đế inox cài phiến + 10 phiến đấu dây krone Đức

  – Giá: 1.465.000 Gồm: Vỏ hộp HC (HC1) + 10 đế inox cài phiến + 10 phiến đấu dây krone Đức

  1.455.000
 • hộp cáp 100 đôi (đầy đủ phiến krone VN)

  Hộp cáp điện thoại 100 đôi hay còn gọi hộp cáp đấu dây 100 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 100 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HC (HC1) hoặc HN100 (K100), 10 đế Inox, 10 phiến Krone VN


  – Giá: 555.000 Gồm: Vỏ hộp HN100 + 10 đế inox cài phiến + 10 phiến đấu dây krone VN

  – Giá: 565.000 Gồm: Vỏ hộp HC (HC1) + 10 đế inox cài phiến + 10 phiến đấu dây krone VN

  555.000
 • hộp cáp 100 đôi (đầy đủ phiến PO10 Postef)

  Hộp cáp điện thoại 100 đôi đầy đủ hay còn gọi hộp cáp đấu dây 100 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 100 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HC (HC1) hoặc HN100 (100), 10 đế Inox, 10 phiến PO10


  – Giá: 755.000 Gồm: Vỏ hộp HN100 (K100)+ 10 đế inox cài phiến + 10 phiến đấu dây PO10 Postef

  – Giá: 765.000 Gồm: Vỏ hộp HC (HC1) + 10 đế inox cài phiến + 10 phiến đấu dây PO10 Postef

  755.000
 • hộp cáp 20 đôi (đầy đủ phiến krone Đức)

  Hộp cáp 20 đôi phiến krone Đức hay còn gọi hộp cáp đấu dây 20 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 20 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HC2TM, 02 đế Inox, 02 phiến Krone đức


  Hộp cáp điện thoại 20 đôi – phiến krone Đức (Germany)

  Giá: 337.000 (Bao gồm: Vỏ hộp HN20 + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây krone Đức)

  Giá: 367.000 (Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây krone Đức)

  337.000
 • hộp cáp 20 đôi (đầy đủ phiến krone VN)

  Hộp cáp 20 đôi phiến krone VN hay còn gọi hộp cáp đấu dây 20 đôi, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 20 đôi bao gồm: 01 vỏ hộp HN20, 02 đế Inox, 02 phiến Krone VN


  Hộp cáp điện thoại 20 đôi – phiến krone VN (Đầy đủ)

  Giá: 157.000 (Vỏ hộp HN20 + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây krone VN)

  Giá: 187.000 (Vỏ hộp HC2TM + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây krone VN)

  157.000
 • hộp cáp 20 đôi (đầy đủ phiến PO10 Postef)

  hộp cáp đấu dây 20 đôi phiến PO10 Postef bao gồm: 01 vỏ hộp HC2TM, 02 đế Inox, 02 phiến PO10


  Hộp cáp điện thoại 20 đôi – phiến PO10 Postef

  Giá: 197.000 (Bao gồm: Vỏ hộp HN20 + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây PO10 Postef)

  Giá: 227.000 (Bao gồm: Vỏ hộp HC2TM + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây PO10 Postef)

  197.000
 • hộp cáp 50 đôi (đầy đủ phiến krone Đức)

  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi phiến krone Đức hay còn gọi hộp cáp đấu dây 50 đôi phiến krone Đức, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 50 đôi phiến krone Đức bao gồm: 01 vỏ hộp HC2 hoặc HN50, 05 đế Inox, 05 phiến Krone Đức (Germany)


  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi phiến krone Đức (Đầy đủ)

  Giá: 750.000 (Vỏ hộp HN50 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây krone Đức)

  Giá: 760.000 (Vỏ hộp HC2 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây krone Đức)

  750.000
 • hộp cáp 50 đôi (đầy đủ phiến krone VN)

  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi phiến krone VN hay còn gọi hộp cáp đấu dây 50 đôi phiến krone VN, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 50 đôi phiến krone VN bao gồm: 01 vỏ hộp HC2 (hoặc HN50), 05 đế Inox, 05 phiến Krone VN


  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi phiến krone vn (Đầy đủ)

  Giá: 300.000 (Vỏ hộp HN20 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây krone vn)

  Giá: 310.000 (Vỏ hộp HC2TM + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây krone vn)

  300.000
 • hộp cáp 50 đôi (đầy đủ phiến PO10 Postef)

  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi phiến PO10 Postef hay còn gọi hộp cáp đấu dây 50 đôi phiến PO10 Postef, hộp đấu cáp (dây) điện thoại 50 đôi phiến PO10 Postef bao gồm: 01 vỏ hộp HC2 hoặc HN50, 05 đế Inox, 05 phiến PO10


  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi phiến PO10 Postef (Đầy đủ)

  Giá: 400.000 (Vỏ hộp HN50 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây PO10 Postef)

  Giá: 410.000 (Vỏ hộp HC2 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây PO10 Postef)

  400.000
 • Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 10 đôi – HN20

  Hộp cáp điện thoại hay còn gọi hộp cáp đấu dây, hộp đấu cáp (dây) điện thoại loại 10 đôi HN20

  Sử dụng đấu dây cáp điện thoại, dây thuê bao, với thiết kế đặc biệt sử dụng thuận tiện, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam đem đến nhiều tính năng an toàn nhằm đảm bảo cho chất lượng truyền dẫn đạt độ tin cậy nhất.


  Vỏ Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 10 đôi – HN20 (K20) (Vỏ hộp chưa bao gồm đế cài và phiến đấu dây)

  95.000
 • Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 100 đôi – Postef

  Hộp cáp điện thoại 100 đôi postef HC (HC1). Hay còn gọi hộp cáp đấu dây điện thoại 100 đôi. Hộp đấu cáp (dây) điện thoại loại 100 đôi HC (HC1). Được thiết kế đặc biệt sử dụng thuận tiện, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam đem đến nhiều tính năng an toàn nhằm đảm bảo cho chất lượng truyền dẫn đạt độ tin cậy nhất.

  Vỏ hộp cáp điện thoại 100 đôi HC (HC1). Hộp đấu dây điện thoại 100 đôi Postef HC

  –  Vỏ hộp HC (HC1) Postef: 255.000

  255.000
 • Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 20 đôi – HN20

  Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 20 đôi – HN20. Hộp cáp điện thoại hay còn gọi hộp cáp đấu dây, hộp đấu cáp (dây) điện thoại loại 20 đôi. Sử dụng đấu dây cáp điện thoại, dây thuê bao, với thiết kế đặc biệt sử dụng thuận tiện, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam đem đến nhiều tính năng an toàn nhằm đảm bảo cho chất lượng truyền dẫn đạt độ tin cậy nhất.


  Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 20 đôi – HN20 (Chưa bao gồm đế cài và phiến đấu dây)

  95.000
 • Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 50 đôi – HN50

  Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi – HN50 hay còn gọi hộp cáp đấu dây, hộp đấu cáp (dây) điện thoại loại 50 đôi HN50

  Sử dụng đấu dây cáp điện thoại, dây thuê bao, với thiết kế đặc biệt sử dụng thuận tiện, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam đem đến nhiều tính năng an toàn nhằm đảm bảo cho chất lượng truyền dẫn đạt độ tin cậy nhất.


  Vỏ Hộp cáp điện thoại 50 đôi HN50 (Chưa bao gồm đế cài phiến và phiến đấu dây)

  145.000
 • Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 50 đôi – Postef

  Vỏ Hộp cáp điện thoại 50 đôi Postef HC2. Phân phối Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi HC2 Postef giá rẻ. Hộp cáp đấu dây điện thoại 50 đôi postef

  Sử dụng đấu dây cáp điện thoại, dây thuê bao, với thiết kế đặc biệt sử dụng thuận tiện, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam đem đến nhiều tính năng an toàn nhằm đảm bảo cho chất lượng truyền dẫn đạt độ tin cậy nhất.


  Vỏ Hộp cáp điện thoại 50 đôi Postef HC2 (Chưa bao gồm đế cài phiến và phiến đấu dây)

  155.000