Product Tag - Dây line điện thoại

Dây line điện thoại, dây nhảy điện thoại, dây điện thoại bàn

 • Dây nhảy điện thoại, dây điện thoại bàn

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : |0,5 mm
  Loại :     | dây lineHãng sx :  |
  Dầu :     | khôngXuất xứ :   | VN, china
  Dây line đện thoại, dây điện thoại bàn, dây nhảy điện thoại, 2 đôi (4 lõi). Sợi dây dẫn bằng đồng nhiều sợi. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây nhảy từ hộp wall place đến máy nhánh. Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp....
  1.750
 • Dây line điện thoại 2 đôi (4 lõi) trong nhà

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : |0,5 mm
  Loại :     | dây lineHãng sx :  |
  Dầu :     | khôngXuất xứ :   |china
  Dây line đện thoại 2 đôi (4 lõi). Sợi dây dẫn bằng đồng nhiều sợi. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây nhảy từ hộp wall place đến máy nhánh. Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp.
  1.750
 • Dây line, dây nhảy, dây điện thoại bàn

  Đơn vị : | cáiTiết diện : |0,5 mm
  Loại :     | dây lineHãng sx :  |
  Dầu :     | khôngXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây line đện thoại, dây điện thoại bàn, dây nhảy điện thoại. Sợi dây dẫn bằng đồng nhiều sợi. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây nhảy từ hộp wall place đến máy nhánh. Thi công dây đi trong nhà...
  12.000