Product Tag - Dây điện thoại 2 đôi trong nhà

Dây điện thoại 2 đôi trong nhà hay còn gọi là Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi (4 sợi) hoặc Dây thuê bao điện thoại 2x2x0,5 trong nhà, có cấu trúc (7×0,18)Cu + (7×0,33)Fe. Đảm bảo truyền tín hiệu tốt, thi công trong nhà … Được dùng cho truyền tín hiệu điện thoại, tín hiệu camera. Dây cáp truyển thanh hoặc sử dụng thi công dây mạng LAN, truyền tín hiệu điều khiển… Các hãng sản xuất Dây điện thoại 2 đôi trong nhà, có dây treo chịu lực, có dầu chất lượng tốt như: Minh Tâm, Postef, Comtec, Đông A, Lotas, Vcom, PCM, Sacom, Telvina, Z43, Saicom…
 • Dây nhảy điện thoại, dây điện thoại bàn

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : |0,5 mm
  Loại :     | dây lineHãng sx :  |
  Dầu :     | khôngXuất xứ :   | VN, china
  Dây line đện thoại, dây điện thoại bàn, dây nhảy điện thoại, 2 đôi (4 lõi). Sợi dây dẫn bằng đồng nhiều sợi. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây nhảy từ hộp wall place đến máy nhánh. Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp....
  1.750
 • Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) trong nhà 2x2x0,4

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,4 mm
  Loại :     | Luồn ốngHãng sx :  | Henin...
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) đi trong nhà 2x2x0,4. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,4 mm. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera... Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Công ty Henin, Telvina, PMC, PCM, Vinacap, Postef, M3 Viettel, Z43, Sacom, Đông A, lotas, Vcom, Comtec...
  1.850
 • Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) trong nhà 2x2x0,5

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | Luồn ốngHãng sx :  | Henin...
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) đi trong nhà 2x2x0,5. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,5 mm. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera... Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Công ty Henin, Telvina, PMC, PCM, Vinacap, Postef, M3 Viettel, Z43, Sacom, Đông A, lotas, Vcom, Comtec...
  2.550
 • Dây điện thoại 2 đôi – Sino

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | Luồn ốngHãng sx :  | Sino
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Cáp điện thoại sino 4 ruột, dây điện thoại sino 4 lõi, dây điện thoại 4 lõi sino. Dây sino 4 lõi, cáp sino 4 lõi là dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) đi trong nhà Sino 2x2x0,5, 2x2x0.4. Cáp điện thoại sino 200m 4 lõi chống nhiễu, có dầu chống ẩm. Dây cáp điện thoại 4 lõi sino dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại. Làm dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera... Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Sino - Công ty Xuân Lộc Thọ
  2.650
 • Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) ngoài trời 2x2x0,5

  Đơn vị : | cuộn 500mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | treoHãng sx :  |Vinacap ...
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây đện thoại (dây thuê bao) 2 đôi (4 lõi) ngoài trời 2x2x0,5. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,5 mm (7x0,33mm). Có dây thép gia cường (7x0,33 hoặc 7x0,35), có dầu chống ẩm, bọc băng thiếc chống nhiễu. Lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera, dây cáp mạng LAN ... Thi công dây đi trong nhà, ngoài trời, treo cột điện, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Công ty Telvina, PMC, PCM, Vinacap, Postef, M3 Viettel, Z43, Sacom, Đông A, lotas, Vcom, Comtec...
  3.900
 • Dây điện thoại 2 đôi trong nhà – Postef, PCM, Z43, M3

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | trong nhàHãng sx :  | Postef ...
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) đi trong nhà 2x2x0,5. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,5 mm. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera... Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Công ty PMC, PCM, Postef, M3 Viettel, Z43
  2.350
 • Dây điện thoại 2 đôi (4 lõi) trong nhà 2x2x0,5 – Vinacap

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | trong nhàHãng sx :  | Viancap
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây đện thoại 2 đôi (4 lõi) trong nhà 2x2x0,5. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,5 mm. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera... Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Viancap - Công ty CP Viễn thông Viancap
  2.850
 • Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi trong nhà 2x2x0,5 – Telvina

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | Luồn ốngHãng sx :  |Telvina
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây đện thoại 2 đôi (4 lõi) đi trong nhà 2x2x0,5. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,5 mm. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera... Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi: Telvina - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam
  2.950
 • Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi trong nhà – Sacom

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     | trong nhàHãng sx :  | Sacom
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi 2x2x0,5mm sử dụng trong nhà, có dầu chống ẩm, có bọc bạc chống nhiễu, lõi xoắn đôi theo cặp (trắng - dương và trắng - cam) . Sản xuất bởi Sacom - Công ty CP đầu tư và phát triển Sacom.
  2.850
 • Dây line điện thoại 2 đôi (4 lõi) trong nhà

  Đơn vị : | cuộn 200mTiết diện : |0,5 mm
  Loại :     | dây lineHãng sx :  |
  Dầu :     | khôngXuất xứ :   |china
  Dây line đện thoại 2 đôi (4 lõi). Sợi dây dẫn bằng đồng nhiều sợi. Dùng để lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây nhảy từ hộp wall place đến máy nhánh. Thi công dây đi trong nhà, ống ghen, thang máng cáp.
  1.750
 • Dây điện thoại 2 đôi

  Đơn vị : | cuộn 500mTiết diện : | 0,5 mm
  Loại :     |Hãng sx :  |
  Dầu :     | cóXuất xứ :   | Việt Nam
  Dây đện thoại (dây thuê bao) 2 đôi (4 lõi). Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0,5 mm (7x0,33mm). Có dây thép gia cường (7x0,33 hoặc 7x0,35), có dầu chống ẩm, bọc băng thiếc chống nhiễu. Lắp đặt các đường dây điện thoại, dây tín hiệu điều khiển, dây truyền dẫn điện, dây tín hiệu camera, dây cáp mạng LAN ... Thi công dây đi trong nhà, ngoài trời, treo cột điện, ống ghen, thang máng cáp, dưới cống bể... Sản xuất bởi Công ty Telvina, PCM, Vinacap, Postef, M3 Viettel, Z43, Sacom, Đông A, lotas, Vcom, Comtec...
  3.700