Product Tag - Dao cài phiến | phập

 • Dao cài dây, dao phập phiến tổng đài

  Dao cài dây, dao phập phiến tổng đài. Dao cài phiến đấu dây krone, dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, Dao phập mạng. Được sử dụng để nhấn dây điện thoại, dây mạng vào phiến đấu dây, phiến krone hoặc dây mạng vào Patch Panel, ổ cắm mạng....
  Đơn vị:     | CáiXuất xứ:   | China
  Hãng Sx: | AlcatelBảo hành: | 24 tháng
  450.000
 • Dao cài phiến 3M

  Dao cài phiến 3M, dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, Dao phập mạng hàng chính hãng sử dụng các đính tán trên phập. Được sử dụng để nhấn dây điện thoại, dây mạng vào phiến đấu dây, phiến krone hoặc dây mạng vào Patch Panel, ổ cắm mạng....
  Đơn vị: CáiXuất xứ:   | Germany / China
  Hãng Sx: 3MBảo hành: | 24 tháng
  650.000
 • Dao cài phiến đấu dây, dao phập phiến

  Dao cài phiến đấu dây krone, dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, Dao phập mạng. Được sử dụng để nhấn dây điện thoại, dây mạng vào phiến đấu dây, phiến krone hoặc dây mạng vào Patch Panel, ổ cắm mạng....
  Đơn vị:     | CáiXuất xứ:   | China
  Hãng Sx: | KroneBảo hành: | 24 tháng
  450.000
 • Dao cài phiến krone, dao phập chính hãng (Germany)

  Dao cài phiến đấu dây krone, dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, Dao phập mạng hàng chính hãng sử dụng các đính tán trên phập. Được sử dụng để nhấn dây điện thoại, dây mạng vào phiến đấu dây, phiến krone hoặc dây mạng vào Patch Panel, ổ cắm mạng....
  Đơn vị: CáiXuất xứ:   | Germany
  Hãng Sx: Krone LSABảo hành: | 24 tháng
  450.000
 • Dao cài phiến, dao phập phiến đấu dây – Krone

  Dao cài phiến đấu dây krone, dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, Dao phập mạng. Được sử dụng để nhấn dây điện thoại, dây mạng vào phiến đấu dây, phiến krone hoặc dây mạng vào Patch Panel, ổ cắm mạng....
  Đơn vị:     | CáiXuất xứ:   | China
  Hãng Sx: | KroneBảo hành: | 24 tháng
  90.000
 • Dao phập mạng, tool nhấn phiến

  Dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, tool nhấn dây điện thoại, dây mạng sử dụng các đính tán trên phập. Dao Krone chính hãng, Xuất xứ: Đức (Germany)
  Đơn vị: CáiXuất xứ:   | Germany
  Hãng Sx: Krone LSABảo hành: | 24 tháng
  450.000
 • Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA Đức (Germany/EU)

  Dao phập phiến krone hay còn là Dao bắn phiến, tool nhấn dây điện thoại, dây mạng sử dụng các đính tán trên phập. Dao Krone chính hãng, Xuất xứ: Đức (Germany/EU)
  Đơn vị:   | CáiXuất xứ :  | Germany / EU
  Hãng sx:| Krone LSABảo hành:| 24 tháng
  450.000