Product Tag - Converter quang Wintop

 • Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8110SA-11-20

  Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8110SA-11-20 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20 Km với cáp Single-Mode( hay còn gọi đơn mode) .
  650.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8110SA-11-60

  Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8110SA-11-60 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 60 Km với cáp Single-Mode( hay còn gọi đơn mode) . MODEL YT-8110SA-11-60  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 2 sợi quang Dual fiber )đầu kết nối SC/FC hoặc ST sử dụng cáp Single-Mode
  1.150.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112MA-2

  Chuyển đổi Quang Điện WINTOP YT-8112MA-2 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 2 Km với cáp Multi-mode
  850.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SA-20

  Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SA-20 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20 Km với cáp Single-Mode( hay còn gọi đơn mode) . MODEL YT-8112SA-20 có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 2 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 2 sợi quang Dual fiber )đầu kết nối SC/FC
  850.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SB-20A

  Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SB-20A là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20Km với cáp Single-mode. MODEL YT-8112SB-20A   có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 2 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang đầu kết nối SC, FC hoặc ST sử dụng cáp Single-mode.
  880.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SB-20B

  Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SB-20B

  Chuyển đổi Quang Điện Converter WINTOP YT-8112SB-20B là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20Km với cáp Single-mode. MODEL YT-8112SB-20B   có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 2 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 1 sợi quang ) đầu kết nối SC, FC hoặc ST sử dụng cáp Single-mode. MODEL YT-8112SB-20B   tự động nhận tín hiệu cáp thẳng hoặc cáp chéo, hỗ trợ 2 chế độ Full/Half-duplex.
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Etherne WINTOP YT-8110GSB-11-10

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Etherne WINTOP YT-8110GSB-11-10 là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (1000Mbps). Cung cấp  giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 10Km với cáp Single-mode. MODEL YT-8110GSB-11-10A   có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang ( loại 1 sợi quang) đầu kết nối SC, FC hoặc ST sử dụng cáp Single-mode.
  1.530.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Etherne WINTOP YT-8110GSB-11-10B

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Etherne WINTOP YT-8110GSB-11-10B là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (1000M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 10Km với cáp Single-mode. MODEL YT-8110GSB-11-10B  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 1 sợi quang ) đầu kết nối SC, FC hoặc ST sử dụng cáp Single-mode.
  1.530.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Etherne WINTOP YT-8110GSB-11-20

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Etherne WINTOP YT-8110GSB-11-20 là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (1000Mbps). Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20Km với cáp Single-mode.MODEL YT-8110GSB-11-20A  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang ( loại 1 sợi quang) đầu kết nối SC, FC hoặc ST sử dụng cáp Single-mode.
  1.580.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Ethernet WINTOP YT-8110GMA-11-2

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Ethernet WINTOP YT-8110GMA-11-2-AS là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (10/100/1000M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 2Km với cáp Multi-mode( hay còn gọi đa mode) . MODEL YT-8110GMA-11-2-AS  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 2 sợi quang Dual fiber )đầu kết nối SC/FC hoặc ST sử dụng cáp Multi-mode
  1.350.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Ethernet WINTOP YT-8110GSA-11-10-AS

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit Ethernet WINTOP YT-8110GSA-11-10 là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (10/100/1000M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 10 Km với cáp Single-Mode( hay còn gọi đơn mode) . MODEL YT-8110GSA-11-10-AS  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 2 sợi quang Dual fiber )đầu kết nối SC/FC hoặc ST sử dụng cáp Single-Mode. MODEL YT-8110GSA-11-10-AS  tự động nhận tín hiệu cáp thẳng hoặc cáp chéo, hỗ trợ 2 chế độ Full/Half-duplex.
  1.350.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit WINTOP YT-8110GSA-11-20

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit WINTOP YT-8110GSA-11-20 là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (10/100/1000M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20 Km với cáp Single-Mode( hay còn gọi đơn mode)
  1.410.000
 • Chuyển đổi Quang Điện Gigabit WINTOP YT-8110GSB-11-20B

  Chuyển đổi Quang Điện Gigabit WINTOP YT-8110GSB-11-20B là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (1000M). Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 20Km với cáp Single-mode. MODEL YT-8110GSB-11-20B  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 1 sợi quang ) đầu kết nối SC, FC hoặc ST sử dụng cáp Single-mode. MODEL YT-8110GSB-11-20B   tự động nhận tín hiệu cáp thẳng hoặc cáp chéo, hỗ trợ 2 chế độ Full/Half-duplex. MODEL YT-8110GSB-11-20B không cần cấu hình chỉ cần cắm là chạy. Ứng dụng lớn trong truyền hình cáp, FTTB/ FTTH băng thông rộng thông minh.
  1.580.000
 • Chuyển đổi Quang Điện WINTOP YT-8110SA-11-40

  Chuyển đổi Quang Điện WINTOP YT-8110SA-11-40 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 40 Km với cáp Single-Mode( hay còn gọi đơn mode) .
  780.000
 • Chuyển đổi Quang-Điện Converter WINTOP YT-8110MA-11-2

  Chuyển đổi Quang-Điện Converter WINTOP YT-8110MA-11-2 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp giải pháp quang hóa mạng cáp đồng với chi phí hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp hệ thống mạng trong tương lai. Khoảng cách truyền tín hiệu bằng cáp quang lên tới 2 Km với Multi mode . MODEL YT-8110MA-11-2  có kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng, 1 cổng kết nối điện RJ45 sử dụng cáp mạng UTP và 1 cổng kết nối quang( loại 2 sợi quang Dual fiber )đầu kết nối SC/FC hoặc ST sử dụng cáp Multi-Mode. MODEL YT-8110MA-11-2  tự động nhận tín hiệu cáp thẳng hoặc cáp chéo, hỗ trợ 2 chế độ Full/Half-duplex. MODEL YT-8110MA-11-2 không cần cấu hình chỉ cần cắm là chạy. Ứng dụng lớn trong truyền hình cáp, FTTB/ FTTH băng thông rộng thông minh.
  650.000