Product Tag - cáp quang amp

cáp quang amp

 • Cáp quang AMP Single mode 4Fo, 4 sợi, 4 core, 4 lõi

  Cáp quang AMP single mode 4fo (4 sợi, 4 core, 4 lõi). AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, SM, Armored Jacket. P/N: 1-1427431-4. Bên trong cáp quang có 4 sợi quang học làm bằng chất liệu thủy tinh. Cáp sợi quang của AMP luôn thỏa và vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như IEE 802.3 Ethernet (bao gồm chuẩn 10 Gigabit Ethernet), ATM, FDDI…
  29.000 26.000
 • Cáp quang AMP Single mode 12FoCáp quang AMP Single mode

  Cáp quang AMP Single mode 12Fo, 12 sợi, 12 core, 12 lõi

  Cáp quang AMP Single mode 12Fo, 12 sợi, 12 core, 12 lõi. P/N: 1-1427434-4.. Tên tiếng anh: AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, SM, Armored Jacket. Cáp sợi quang AMP 12fo singlemode 9/125µM được thiết kế và kiểm định theo chuẩn TIA/EIA-568-B, Telordia GR-409-CORE, IEC 793-1/794-1, ISO/IEC 11801, và ICEA-640.
 • Cáp quang AMP single mode 8foCáp quang AMP Single mode

  Cáp quang AMP single mode 8fo, 8 core, 8 sợi, 8 lõi

  Cáp quang AMP single mode 8fo, 8 sợi, 8 core, 8 lõi. P/N: 1-1427433-4. Tên tiếng anh: AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, SM, Armored Jacket. Bên trong cáp quang có 8 sợi quang học làm bằng chất liệu thủy tinh. Cáp sợi quang AMP 8fo singlemode 9/125µM được thiết kế và kiểm định theo chuẩn TIA/EIA-568-B, Telordia GR-409-CORE, IEC 793-1/794-1, ISO/IEC 11801, và ICEA-640
 • Cáp quang AMP multimode 12FoCáp quang AMP multimode

  Cáp quang AMP multimode 12Fo, 12 sợi, 12 core, 12 lõi

  Cáp quang AMP multimode 12Fo hay còn gọi là cáp quang amp đa mốt 12fo. 12 sợi, 12 lõi, 12 core. P/N: 1-1427434-2. Tên tiếng anh: AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, MM 50/125µm, Armored Jacket.
 • Cáp quang AMP multimode 4FoCáp quang AMP multimode

  Cáp quang AMP multimode 4Fo, 4 sợi, 4 core, 4 lõi

  Cáp quang AMP multimode 4Fo, 4 sợi, 4 core, 4 lõi. Tên tiếng anh: AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, SM, Armored Jacket. Bên trong cáp quang có 4 sợi quang học làm bằng chất liệu thủy tinh. Cáp có 4 sợi quang AMP multimode 50/125µm được thiết kế và kiểm định theo chuẩn TIA/EIA-568-B, Telordia GR-409-CORE, IEC 793-1/794-1, ISO/IEC 11801, và ICEA-640
 • Cáp quang AMP multimode 8Fo, 8 sợi, 8 core, 8 lõiCáp quang AMP multimode

  Cáp quang AMP multimode 8Fo, 8 sợi, 8 core, 8 lõi

  Cáp quang AMP multimode 8Fo hay còn gọi là cáp quang amp đa mốt 8fo. 8 sợi, 8 lõi, 8 core. P/N: 1-1427433-2. Tên tiếng anh: AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, MM 50/125µm, Armored Jacket. Bên trong cáp quang có 8 sợi quang học làm bằng chất liệu thủy tinh. Cáp có 8 sợi quang AMP multimode 50/125µm được thiết kế và kiểm định theo chuẩn TIA/EIA-568-B, Telordia GR-409-CORE, IEC 793-1/794-1, ISO/IEC 11801, và ICEA-640