Product Tag - cáp đồng trục liền nguồn

 • Cáp đồng trục RG6

  Cáp đồng trục RG6 là một loại cáp đồng trục được sử dụng rộng rãi và được dùng nhiều trong các công trình viễn thông và dân dụng. Trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay. Cáp đồng trục RG-6 có rất nhiều loại phổ biến như sau: Cáp có lõi đồng (có dầu hoặc không dầu), lõi hợp kim (có dầu hoặc không dầu).
  4.950
 • Cáp đồng trục RG6 Alantek

  Cáp đồng trục rg6 Alantek là một loại cáp đồng trục. Được sử dụng rộng rãi và được dùng nhiều trong các công trình viễn thông và dân dụng. Cáp đồng trục RG6 Alantek được sử dụng rất nhiều trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay. Cáp đồng trục RG6 Alantek có rất nhiều loại phổ biến như sau: Cáp đồng trục rg6 Alantek lõi đồng (có dầu hoặc không dầu). Cáp đồng trục rg6 Alantek lõi hợp kim (có dầu hoặc không dầu).
  4.950
 • Cáp đồng trục RG6 Sino

  Cáp đồng trục rg6 sino là một loại cáp đồng trục. Được sử dụng rộng rãi và được dùng nhiều trong các công trình viễn thông và dân dụng. Cáp đồng trục RG6 (RG-6) Sino được sử dụng rất nhiều trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay. Cáp đồng trục RG6 Sino có rất nhiều loại phổ biến như sau: Cáp đồng trục rg6 sino lõi đồng (có dầu hoặc không dầu). Cáp đồng trục rg6 lõi hợp kim (có dầu hoặc không dầu).
  4.950