Product Tag - Cáp điện thoại 5 đôi cống

Cáp điện thoại 5 đôi cống hay còn gọi là cáp cống có dầu 5 đôi (5×2). Là cáp viễn thông 5 đôi không có dây treo chịu lực (dây gia cường). Có dầu chống ẩm, bọc băng thiếc (băng nhôm) chống nhiễu. Cáp điện thoại 5 đôi kéo cống sử dụng để thi công trong nhà, ngoài trời, kéo trong ống ghen, ống nhựa, đi trên thang máng cáp, đi dưới cống bể hay chôn dưới đất, thi công trong hầm lò, phòng nổ… Cáp 5x2x0.5; 5x2x0.4; 5x2x0.65; 5x2x0.8; 5x2x0.9. Các hãng sản xuất Cáp điện thoại 5 đôi cống: Telvina, Vinacap, Postef, PCM, Sacom, Z43, M3 Viettel…Được Sử dụng cho truyền tín hiệu điện thoại, hệ thống tổng đài nộ bộ, tín hiệu báo cháy pccc, tín hiệu camera, tín hiệu điều khiển, truyền thanh hoặc sử dụng thi công mạng LAN,…
 • Cáp điện thoại 5 đôi

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2 hay Dây cáp điện thoại 5P (5 pairs). Cáp viễn thông 5 đôicáp thông tin 5 đôicáp đồng 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống cháy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 5 đôi giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 5 đôi rẻ nhất.
  15.000 13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi Z43

  Cáp điện thoại 5 đôi Z43 , Cáp điện thoại Z43 5 đôi. Cáp viễn thông Z43 5 đôi, cáp thông tin Z43 5 đôi, cáp đồng Z43 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi Z43 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 5 đôi Z43 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Z43 5 đôi rẻ nhất.
  13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi PCM

  Cáp điện thoại 5 đôi PCM , Cáp điện thoại PCM 5 đôi. Cáp viễn thông PCM 5 đôi, cáp thông tin PCM 5 đôi, cáp đồng PCM 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi PCM ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 5 đôi PCM giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại PCM 5 đôi rẻ nhất.
  12.900
 • Cáp điện thoại 5 đôi Vinacap

  Cáp điện thoại 5 đôi Vinacap , Cáp điện thoại vinacap 5 đôi. Cáp viễn thông vinacap 5 đôi, cáp thông tin vinacap 5 đôi, cáp đồng vinacap 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi vinacap ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 5 đôi vinacap giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại vinacap 5 đôi rẻ nhất.
  13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.4 – cống

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.4 luồn cống hay Cáp điện thoại 5x2x0.4 kéo cống. Cáp thông tin luồn cống 5 đôi 5x2x0.4Cáp viễn thông kéo cống 5x2x0,4. Cáp đồng luồn cống 5 đôi 5x2x0.4Cáp điện thoại 5x2x0.4 luồn ống, chôn ngầm. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.4 ngoài trời, trong nhà. Cáp 5x2x0.4 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo cống 5 đôi 5x2x0.4 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.4 luồn cống rẻ nhất.
  11.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.5 – Cống

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.5 luồn cống hay Cáp điện thoại 5x2x0.5 kéo cống. Cáp thông tin luồn cống 5 đôi 5x2x0.5Cáp viễn thông kéo cống 5x2x0.5. Cáp đồng luồn cống 5 đôi 5x2x0.5Cáp điện thoại 5x2x0.5 luồn ống, chôn ngầm. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.5mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.5 ngoài trời, trong nhà. Cáp 5x2x0.5 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo cống 5 đôi 5x2x0.5 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.5 luồn cống rẻ nhất.
  13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi Telvina

  Cáp điện thoại 5 đôi Telvina , Cáp điện thoại Telvina 5 đôi. Cáp viễn thông Telvina 5 đôi, cáp thông tin Telvina 5 đôi, cáp đồng Telvina 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi Telvina ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 5 đôi Telvina giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Telvina 5 đôi rẻ nhất.
  13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi Sacom

  Cáp điện thoại 5 đôi SacomCáp điện thoại Sacom 5 đôiCáp viễn thông Sacom 5 đôicáp thông tin Sacom 5 đôicáp đồng Sacom 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi Sacom ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 5 đôi sacom giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Sacom 5 đôi rẻ nhất.

  13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi M3 Viettel

  Cáp điện thoại 5 đôi M3 Viettel Cáp điện thoại M3 Viettel 5 đôiCáp viễn thông M3 Viettel 5 đôi, cáp thông tin M3 Viettel 5 đôi, cáp đồng M3 Viettel 5 đôi. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.4mm; 5x2x0.5mm; 5x2x0.65mm; 5x2x0.8mm; 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi M3 Viettel ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 5 đôi M3 Viettel giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại M3 Viettel 5 đôi rẻ nhất.
  13.500
 • Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65Cáp điện thoại 5x2x0.65Cáp viễn thông 5 đôi 5x2x0.65, cáp thông tin 5x2x0.65, cáp đồng 5 đôi 5x2x0.65. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.65mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.8

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.8Cáp điện thoại 5x2x0.8Cáp viễn thông 5 đôi 5x2x0.8, cáp thông tin 5x2x0.8, cáp đồng 5 đôi 5x2x0.8. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.8mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.8 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.8 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.8 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.65cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.9

  Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.9Cáp điện thoại 5x2x0.9Cáp viễn thông 5 đôi 5x2x0.9, cáp thông tin 5 đôi 5x2x0.9, cáp đồng 5 đôi 5x2x0.9. Dây dẫn có đường kính 5x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.9 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.9 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.9 rẻ nhất.