Product Tag - Cáp điện thoại 30 đôi treo

Cáp điện thoại 30 đôi treo hay còn gọi là cáp treo có dầu 30 đôi (30×2). Là cáp viễn thông 30 đôi có dây treo chịu lực (dây gia cường). Có dầu chống ẩm, bọc băng thiếc (băng nhôm) chống nhiễu. Cáp điện thoại 30 đôi kéo treo sử dụng để thi công trong nhà, ngoài trời, kéo trong ống ghen, ống nhựa, đi trên thang máng cáp, đi dưới cống bể hay chôn dưới đất, thi công trong hầm lò, phòng nổ… Cáp 30x2x0.5; 30x2x0.4; 30x2x0.65; 30x2x0.8; 30x2x0.9. Các hãng sản xuất Cáp điện thoại 30 đôi treo: Telvina, Vinacap, Postef, PCM, Sacom, Z43, M3 Viettel…Được Sử dụng cho truyền tín hiệu điện thoại, hệ thống tổng đài nộ bộ, tín hiệu báo cháy pccc, tín hiệu camera, tín hiệu điều khiển, truyền thanh hoặc sử dụng thi công mạng LAN,…
 • Cáp điện thoại 30 đôi PCM

  Cáp điện thoại 10 đôi PCM

  Cáp điện thoại 30 đôi PCM, Cáp điện thoại PCM 30 đôi. Cáp viễn thông PCM 30 đôi, cáp thông tin PCM 30 đôi, cáp đồng PCM 30 đôi. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.4mm; 30x2x0.5mm; 30x2x0.65mm; 30x2x0.8mm; 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi PCM ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 30 đôi PCM giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại PCM 30 đôi rẻ nhất.
  29.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi Z43

  Cáp điện thoại 30 đôi Z43 , Cáp điện thoại Z43 30 đôi. Cáp viễn thông Z43 30 đôi, cáp thông tin Z43 30 đôi, cáp đồng Z43 30 đôi. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.4mm; 30x2x0.5mm; 30x2x0.65mm; 30x2x0.8mm; 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi Z43 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 30 đôi Z43 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Z43 30 đôi rẻ nhất.
  33.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi Vinacap

  Cáp điện thoại 30 đôi Vinacap, Cáp điện thoại vinacap 30 đôi. Cáp viễn thông vinacap 30 đôi, cáp thông tin vinacap 30 đôi, cáp đồng vinacap 30 đôi. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.4mm; 30x2x0.5mm; 30x2x0.65mm; 30x2x0.8mm; 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi vinacap ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 30 đôi vinacap giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại vinacap 30 đôi rẻ nhất.
  29.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.4 – Treo

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.4 treo hay Cáp điện thoại treo 30x2x0.4. Cáp thông tin treo 30 đôi 30x2x0.4Cáp viễn thông treo 30x2x0,4. Cáp đồng treo 30 đôi 30x2x0.4 treoCáp điện thoại 30x2x0.4 có dây treo chịu lực. Dây dẫn có đường kính, tiết diện 30x2x0.4mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.4 treo ngoài trời, trong nhà. Cáp treo 30x2x0.4 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo treo 30 đôi 30x2x0.4 treo giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.4 treo rẻ nhất.
  29.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.5 – Treo

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.5 treo hay Cáp điện thoại treo 30x2x0.5. Cáp thông tin treo 30 đôi 30x2x0.5Cáp viễn thông treo 30x2x0,5. Cáp đồng treo 30 đôi 30x2x0.5 treoCáp điện thoại 30x2x0.5 có dây treo chịu lực. Dây dẫn có đường kính, tiết diện 30x2x0.5mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.5 treo ngoài trời, trong nhà. Cáp treo 30x2x0.5 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo treo 30 đôi 30x2x0.5 treo giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.5 treo rẻ nhất.
  33.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi Telvina

  Cáp điện thoại 30 đôi Telvina , Cáp điện thoại Telvina 30 đôi. Cáp viễn thông Telvina 30 đôi, cáp thông tin Telvina 30 đôi, cáp đồng Telvina 30 đôi. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.4mm; 30x2x0.5mm; 30x2x0.65mm; 30x2x0.8mm; 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi Telvina ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 30 đôi Telvina giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Telvina 30 đôi rẻ nhất.
  29.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi Sacom

  Cáp điện thoại 30 đôi SacomCáp điện thoại Sacom 30 đôiCáp viễn thông Sacom 30 đôicáp thông tin Sacom 30 đôicáp đồng Sacom 30 đôi. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.4mm; 30x2x0.5mm; 30x2x0.65mm; 30x2x0.8mm; 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi Sacom ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 30 đôi sacom giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Sacom 30 đôi rẻ nhất.
  29.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi M3 Viettel

  Cáp điện thoại 30 đôi M3 ViettelCáp điện thoại M3 Viettel 30 đôiCáp viễn thông M3 Viettel 30 đôi, cáp thông tin M3 Viettel 30 đôi, cáp đồng M3 Viettel 30 đôi. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.4mm; 30x2x0.5mm; 30x2x0.65mm; 30x2x0.8mm; 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi M3 Viettel ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 30 đôi M3 Viettel giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại M3 Viettel 30 đôi rẻ nhất.
  33.500
 • Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.65Cáp điện thoại 30 đôi

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.65

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.65 Cáp điện thoại 30x2x0.65Cáp viễn thông 30 đôi 30x2x0.65, cáp thông tin 30x2x0.65, cáp đồng 30 đôi 20x2x0.65. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.65mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.65 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.65 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.65 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.8Cáp điện thoại 30 đôi

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.8

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.8 Cáp điện thoại 30x2x0.8Cáp viễn thông 30 đôi 30x2x0.8, cáp thông tin 30x2x0.8, cáp đồng 30 đôi 20x2x0.8. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.8mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.8 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.8 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.8 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.9Cáp điện thoại 30 đôi

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.9

  Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.9 Cáp điện thoại 30x2x0.9Cáp viễn thông 30 đôi 30x2x0.9, cáp thông tin 30x2x0.9, cáp đồng 30 đôi 20x2x0.9. Dây dẫn có đường kính 30x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.9 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.9 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.9 rẻ nhất.