Product Tag - Cáp điện thoại 100 đôi cống

Cáp điện thoại 100 đôi cống hay còn gọi là cáp cống có dầu 100 đôi (100×2). Là cáp viễn thông 100 đôi không có dây treo chịu lực (dây gia cường). Có dầu chống ẩm, bọc băng thiếc (băng nhôm) chống nhiễu. Cáp điện thoại 100 đôi kéo cống sử dụng để thi công trong nhà, ngoài trời, kéo trong ống ghen, ống nhựa, đi trên thang máng cáp, đi dưới cống bể hay chôn dưới đất, thi công trong hầm lò, phòng nổ… Cáp 100x2x0.5; 100x2x0.4; 100x2x0.65; 100x2x0.8; 100x2x0.9. Các hãng sản xuất Cáp điện thoại 100 đôi cống: Telvina, Vinacap, Postef, PCM, Sacom, Z43, M3 Viettel…Được Sử dụng cho truyền tín hiệu điện thoại, hệ thống tổng đài nộ bộ, tín hiệu báo cháy pccc, tín hiệu camera, tín hiệu điều khiển, truyền thanh hoặc sử dụng thi công mạng LAN,…
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,4 – Cống

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 luồn cống hay Cáp điện thoại 100x2x0.4 kéo cống. Cáp thông tin luồn cống 100 đôi 100x2x0.4Cáp viễn thông kéo cống 100x2x0.4. Cáp đồng luồn cống 100 đôi 100x2x0.4Cáp điện thoại 100x2x0.4 luồn ống, chôn ngầm. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 ngoài trời, trong nhà. Cáp 100x2x0.4 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo cống 100 đôi 100x2x0.4 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 luồn cống rẻ nhất.
  95.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,5 – Cống

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 luồn cống hay Cáp điện thoại 100x2x0.5 kéo cống. Cáp thông tin luồn cống 100 đôi 100x2x0.5Cáp viễn thông kéo cống 100x2x0.5. Cáp đồng luồn cống 100 đôi 100x2x0.5Cáp điện thoại 100x2x0.5 luồn ống, chôn ngầm. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.5mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 ngoài trời, trong nhà. Cáp 100x2x0.5 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo cống 100 đôi 100x2x0.5 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 luồn cống rẻ nhất.
  135.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi PCM

  Cáp điện thoại 100 đôi PCM, Cáp điện thoại PCM 100 đôi. Cáp viễn thông PCM 100 đôi, cáp thông tin PCM 100 đôi, cáp đồng PCM 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi PCM ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi PCM giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại PCM 100 đôi rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Telvina

  Cáp điện thoại 100 đôi Telvina , Cáp điện thoại Telvina 100 đôi. Cáp viễn thông Telvina 100 đôi, cáp thông tin Telvina 100 đôi, cáp đồng Telvina 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi Telvina ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi Telvina giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Telvina 100 đôi rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Z43

  Cáp điện thoại 100 đôi Z43 , Cáp điện thoại Z43 100 đôi. Cáp viễn thông Z43 100 đôi, cáp thông tin Z43 100 đôi, cáp đồng Z43 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi Z43 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi Z43 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Z43 100 đôi rẻ nhất.
  115.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Vinacap

  Cáp điện thoại 100 đôi Vinacap , Cáp điện thoại vinacap 100 đôi. Cáp viễn thông vinacap 100 đôi, cáp thông tin vinacap 100 đôi, cáp đồng vinacap 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi vinacap ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi vinacap giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại vinacap 100 đôi rẻ nhất.
  135.000 97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Sacom

  Cáp điện thoại 100 đôi SacomCáp điện thoại Sacom 100 đôiCáp viễn thông Sacom 100 đôicáp thông tin Sacom 100 đôicáp đồng Sacom 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi Sacom ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi sacom giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Sacom 100 đôi rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel

  Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel Cáp điện thoại M3 Viettel 100 đôiCáp viễn thông M3 Viettel 100 đôi, cáp thông tin M3 Viettel 100 đôi, cáp đồng M3 Viettel 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại M3 Viettel 100 đôi rẻ nhất.
  115.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,65cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,65

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 Cáp điện thoại 100x2x0.65Cáp viễn thông 100 đôi 100x2x0.65, cáp thông tin 100x2x0.65, cáp đồng 100 đôi 100x2x0.65. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.65mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,8cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,8

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 Cáp điện thoại 100x2x0.8Cáp viễn thông 100 đôi 100x2x0.8, cáp thông tin 100x2x0.8, cáp đồng 100 đôi 100x2x0.8. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.8mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,9kho-cap-dien-thoai

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,9

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 Cáp điện thoại 100x2x0.9Cáp viễn thông 100 đôi 100x2x0.9, cáp thông tin 100x2x0.9, cáp đồng 100 đôi 100x2x0.9. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 rẻ nhất.