Tag - Dây cáp quang single mode

Dây cáp quang 16Fo, 16 core, 16 sợi single mode và những điều nên biết

Dây cáp quang 16Fo, 16 core, 16 sợi single mode hay cáp quang đơn mốt 16 core (16 sợi quang).  Có chứa 16 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Bước sóng : 1310nm và 1550nm. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 16 sợi chất lượng tốt, giá thành [...]

Dây cáp quang 12Fo, 12 core, 12 sợi

Những điều cần biết về dây cáp quang 12Fo, 12 core, 12 sợi

Dây cáp quang 12Fo, 12 core, 12 sợi single mode hay cáp quang đơn mốt 12 core (12 sợi quang).  Có chứa 8 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Bước sóng : 1310nm và 1550nm. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 12 sợi chất lượng tốt, giá thành [...]

Dây cáp quang 8FO, 8 core, 8 sợi

Dây cáp quang 8FO, 8 core, 8 sợi và những điều cần biết

Dây cáp quang 8FO, 8 core, 8 sợi single mode hay cáp quang đơn mốt 8 core (8 sợi quang). Có chứa 8 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Bước sóng : 1310nm và 1550nm. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 8 sợi chất lượng tốt, giá [...]