Tag - Dây cáp quang 8Fo

Dây cáp quang 96Fo, 96 core, 96 sợi, 96 lõi single mode và những điều cần biết

Dây cáp quang 96Fo, 96 core, 96 sợi, 96 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 96 core, 96 sợi quang FTTH. Có chứa 96 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 96Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Dây [...]

Dây cáp quang 8FO, 8 core, 8 sợi

Dây cáp quang 8FO, 8 core, 8 sợi và những điều cần biết

Dây cáp quang 8FO, 8 core, 8 sợi single mode hay cáp quang đơn mốt 8 core (8 sợi quang). Có chứa 8 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Bước sóng : 1310nm và 1550nm. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 8 sợi chất lượng tốt, giá [...]