BẢNG GIÁ CÁP QUANG

BẢNG GIÁ CÁP QUANG

 BẢNG GIÁ CÁP QUANG 

TTTÊN SẢN PHẨM CÁP QUANGĐƠN VỊ
ĐƠN GIÁ
 (M)
1Cáp quang 1Fo ống đệm chặtm 950 đ
2Cáp quang 1Fo ống đệm lỏngm 950 đ
3Cáp điện thoại 10 đôi 10x2x0.5mm – Cáp treom 1.600
4Cáp quang 2Fo ống đệm lỏngm 1.900
5Cáp quang FTTH 4Fo ống đệm lỏng m 2.800
6Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 4Fom 7.500
7Cáp quang cống có kim loại (CKL) 4Fom 8.500
8Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 4Fom 9.500
9Cáp quang treo có kim loại (TKL) 4Fom 8.500
10Cáp quang treo ADSS 4Fo KV100m LH
11Cáp quang treo ADSS 4Fo KV200m LH
12Cáp quang treo ADSS 4Fo KV300m LH
13Cáp quang treo ADSS 4Fo KV500m LH
14Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 8Fom 8.500
15Cáp quang cống có kim loại (CKL) 8Fom 10.500
16Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 8Fom8.500
17Cáp quang treo có kim loại (TKL) 8Fom10.900
18Cáp quang treo ADSS 8Fo KV100mLH
19Cáp quang treo ADSS 8Fo KV200mLH
20Cáp quang treo ADSS 8Fo KV300mLH
21Cáp quang treo ADSS 8Fo KV500mLH
22Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 12Fom9.800
23Cáp quang cống có kim loại (CKL) 12Fom13.500
24Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 12Fom10.500
25Cáp quang treo có kim loại (TKL) 12Fom13.500
26Cáp quang treo ADSS 12Fo KV100m10.500
27Cáp quang treo ADSS 12Fo KV200m11.500
28Cáp quang treo ADSS 12Fo KV300m12.500
29Cáp quang treo ADSS 12Fo KV500m12.500
30Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 16Fom7.500
31Cáp quang cống có kim loại (CKL) 16FomLH
32Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 16Fom8.500
33Cáp quang treo có kim loại (TKL) 16FomLH
34Cáp quang treo ADSS 16Fo KV100mLH
35Cáp quang treo ADSS 16Fo KV200mLH
36Cáp quang treo ADSS 16Fo KV300mLH
37Cáp quang treo ADSS 16Fo KV500mLH
38Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 24Fom12.500
39Cáp quang cống có kim loại (CKL) 24Fom12.500
40Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 24Fom12.500
41Cáp quang treo có kim loại (TKL) 24Fom12.500
42Cáp quang treo ADSS 24Fo KV100m11.500
43Cáp quang treo ADSS 24Fo KV200m12.500
44Cáp quang treo ADSS 24Fo KV300m19.000
45Cáp quang treo ADSS 24Fo KV500m25.000

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *