odf ngoài trời Hộp phối quang odf ngoài trời, tủ phối quang ngoài trời. Khay phối quang ngoài trời.
Hộp phối quang odf ngoài trời 1fo, 2fo, 4fo, 8fo, 12fo, 16fo, 24fo, 48fo, 64fo, 72fo, 96fo, 128fo, 144fo. Hay còn gọi odf 1 sợi, 2 sợi, 4 sợi, 8 sợi, 12 sợi, 16 sợi, 24 sợi. 48 sợi, 64 sợi, 72 sợi, 96 sợi, 128 sợi, 144 sợi.  odf 1 lõi, 2 lõi, 4 lõi, 8 lõi, 12 lõi, 16 lõi, 24 lõi, 48 lõi, 64 lõi, 72 lõi, 96 lõi, 128 lõi, 144 lõi. odf 1 core, 2 core, 4 core, 8 core, 12 core, 16 core, 24 core, 48 core, 72 core, 96 core, 128 core, 144 core. odf 1 cổng, 2 cổng, odf 4 cổng, 8 cổng, odf 12 cổng, 16 cổng,  odf 24 cổng, 48 cổng, odf 72 cổng, 96 cổng. odf 1 port, 2port, 4 port, 8 port, 12 port, 16 port, 24 port, 48 port, 72 port, 96 port, 128 port, 144 port ngoài trời.
 • Hộp phối quang ODF 16Fo - 24Fo - trong nhà, ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 16Fo – 24Fo – trong nhà, ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 16 Fo (16 sợi), ODF 24 Fo (24 sợi) trong nhà, ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

 • Hộp phối quang ODF 1Fo 2Fo 4Fo ngoài trời

  - Hộp phối quang odf 1fo ngoài trời còn gọi là odf ngoài trời 1 sợi, odf 1 core, odf 1 port hoặc odf ftth 1fo. Hộp phối quang odf 2fo ngoài trời còn gọi là odf ngoài trời 2 sợi, odf 2 core, odf 2 port hoặc odf ftth 2fo. Hộp phối quang odf 4fo ngoài trời, còn gọi odf ngoài trời 4 sợi, odf 4 core, odf 4 port hoặc odf ftth 4fo. Là sản phẩm chuyên dùng cho ứng dụng internet cáp quang FTTH, với kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  250.000 150.000
 • Hộp phối quang ODF 48Fo (48 sợi, 48 core, 48 cổng) ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 48Fo (48 sợi, 48 core, 48 lõi, 48 cổng, 48 port) ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  550.000
 • Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 64Fo 72Fo 96Fo ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 64 Fo (64 sợi), 72 Fo (72 sợi), 96 Fo (96 sợi) ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 8Fo

  Hộp phối quang ODF 8Fo – 12Fo – trong nhà, ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 8 Fo (8 sợi), ODF 12 Fo (12 sợi) - trong nhà, ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

 • Hộp phối quang ODF 8Fo 12Fo 24Fo ngoài trời

  Hộp phối quang ODF 8 Fo (8 sợi), 12 Fo (12 sợi), 24 Fo (24 sợi) ngoài trời. Là sản phẩm odf lắp đặt ngoài trời chuyên dùng cho ứng dụng phối cáp quang. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và  kinh tế cao. Có thể tùy chọn giữa các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Cùng với đó là chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode.

  550.000
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 12Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 12Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 12 sợi, ODF 12 lõi, ODF 12 core, ODF 12 port, ODF 12 cổng. Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 12 adapter, 12 dây hàn quang, 12 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  564.400
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 12Fo vỏ sắt sơn tĩnh điện – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 12Fo vỏ sắt sơn tĩnh điện - đầy đủ phụ kiện. ODF 12 sợi, ODF 12 core, ODF 12 port. Lắp ngoài trời, treo cột hoặc lắp trong nhà treo tường. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp bằng sắt sơn tĩnh điện, 2 khay quấn dây, 12 adapter, 12 dây hàn quang, 12 ống co nhiệt, 01 bộ phụ kiện khác ....

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  864.400
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 1Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 1Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 1 sợi, ODF 1 lõi, ODF 1 core, ODF 1 port, ODF 1 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 1 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 1 adapter, 1 dây hàn quang, 1 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  176.000
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 24Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF 24Fo ngoài trời - đầy đủ phụ kiện. ODF 24 sợi, ODF 24 core, ODF 24 port. Lắp trong nhà, treo tường, ngoài trời, treo cột. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp bằng nhựa, 1 khay quấn dây, 24 adapter, 24 dây hàn quang, 24 ống co nhiệt, 01 bộ phụ kiện khác ....

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  978.800
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 24Fo vỏ sắt sơn tĩnh điện – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 24Fo vỏ sắt sơn tĩnh điện - đầy đủ phụ kiện. ODF 24 sợi, ODF 24 core, ODF 24 port. Lắp ngoài trời, treo cột hoặc lắp trong nhà treo tường. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp bằng sắt sơn tĩnh điện, 2 khay quấn dây, 24 adapter, 24 dây hàn quang, 24 ống co nhiệt, 01 bộ phụ kiện khác ....

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  1.218.800
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 2Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 2Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 2 sợi, ODF 2 lõi, ODF 2 core, ODF 2 port, ODF 2 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 2 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 2 adapter, 2 dây hàn quang, 2 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  202.400
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 48Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF 48Fo ngoài trời - đầy đủ phụ kiện. ODF 48 sợi, ODF 48 core, ODF 48 port. Lắp trong nhà, treo tường, ngoài trời, treo cột. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp bằng sắt sơn tĩnh điện, 2 khay quấn dây, 48 adapter, 48 dây hàn quang, 48 ống co nhiệt, 01 bộ phụ kiện khác ....

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  1.318.800
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 4Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 4Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 4 sợi, ODF 4 lõi, ODF 4 core, ODF 4 port, ODF 4 cổng. Hay còn gọi là ODF phối quang FTTH 4 Fo (OTB-C04). Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 4 adapter, 4 dây hàn quang, 4 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  254.800
 • Hộp phối quang ODF ngoài trời 8Fo – đầy đủ phụ kiện

  Hộp phối quang ODF ngoài trời 8Fo - đầy đủ phụ kiện. ODF 8 sợi, ODF 8 lõi, ODF 8 core, ODF 8 port, ODF 8 cổng. Đấu nối cáp quang, dây thuê bao quang FTTH. Kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ và kinh tế cao. Tùy chọn các đầu nối quang SC, FC, LC, ST... Chuẩn cáp quang Multimode hoặc SingleMode. Được lắp đặt đầy đủ phụ kiện: 1 vỏ hộp, 1 khay quấn dây, 8 adapter, 8 dây hàn quang, 8 ống co nhiệt, ốc vít, nở, dây thít, ống luồn dây quang.

  Giá áp dụng cho Adapter và dây hàn quang chuẩn SC/UPC. Loại khác cộng thêm 5.000/1 cái.

  459.600