Dây nhảy quang ST-ST

Dây nhảy quang ST-ST là một đoạn cáp quang Single-mode (đơn mốt) SM 9/125 có dây màu vàng. Hoặc Multi-mode MM 50/125, MM 62.5/125um (đa mốt) dây màu da cam. Sợi đơn – Simplex hoặc sợi đôi -Duplex. 2 đầu có gắn sẵn đầu kết nối quang ST. Kiểu tiếp túc của các đầu kết nối: UPC, APC. Chiều dài dây nhảy quang: 3m, 5m, 10m, 15m, 20m 25m, 30m 50m … hoặc theo đơn đặt của khách hàng. Sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau.
 • Dây nhảy quang Multi-mode ST/APC-ST/APC

  Dây nhảy quang Multi-mode ST/APC-ST/APC. Đầu nối ST/APC-ST/APC, cáp quang Multi-mode,sợi đơn (Simplex) sợi đôi (Duplex). Vỏ màu da cam, khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng - plug and play. Tuân theo các chuẩn JSC, IEC, Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O. Làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang,..Giá áp dụng cho dây dài 3 mét Simplex, chuẩn ST/APC–ST/APC. Dây dài hơn cộng thêm 5.000 đồng/1 mét.
  70.000 60.000
 • Dây nhảy quang Multi-mode ST/UPC-ST/UPC

  Dây nhảy quang Multi-mode ST/UPC-ST/UPC. Đầu nối ST/UPC-ST/UPC, cáp quang Multi-mode, sợi đôi (Duplex). Vỏ màu da cam, khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng - plug and play. Tuân theo các chuẩn JSC, IEC, Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O. Làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang,..Giá áp dụng cho dây dài 3 mét Simplex, chuẩn ST/UPC–ST/UPC. Dây dài hơn cộng thêm 5.000 đồng/1 mét.
  70.000 60.000
 • Dây nhảy quang single-mode ST/APC-ST/APC

  Dây nhảy quang single-mode ST/APC-ST/APC. Đầu nối ST/APC-ST/APC, cáp quang Single-mode (đơn mốt), sợi đơn (Simplex) hoặc sợi đôi (Duplex). Vỏ mầu vàng, khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng. Làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang,.. . Với tốc độ 1 Gbps,dây nhảy ST/ST mà chúng tôi cung cấp đảm bảo tương thích với hầu hết các ứng dụng quang hiện nay.Giá áp dụng cho dây dài 3 mét Sinplex, chuẩn ST/APC–ST/APC. Dây dài hơn cộng thêm 5.000 đồng/1 mét.
  70.000 60.000
 • Dây nhảy quang single-mode ST/UPC-ST/UPC

  Dây nhảy quang single-mode ST/UPC-ST/UPC. Đầu nối ST/UPC-ST/UPC, cáp quang Single-mode (đơn mốt), sợi đơn (Simplex) hoặc sợi đôi (Duplex). Vỏ mầu vàng, khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng. Làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang,.. . Với tốc độ 1 Gbps,dây nhảy ST/ST mà chúng tôi cung cấp đảm bảo tương thích với hầu hết các ứng dụng quang hiện nay.Giá áp dụng cho dây dài 3 mét Sinplex, chuẩn ST/UPC–ST/UPC. Dây dài hơn cộng thêm 5.000 đồng/1 mét.
  70.000 60.000
 • Dây nhảy quang ST-ST Multi-mode 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

  Dây nhảy quang ST-ST Multi-mode 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m. Đầu nối ST/UPC-ST/UPC hoặc ST/APC-ST/APC, cáp quang Single-mode (đơn mốt), sợi đôi (Duplex). Vỏ mầu vàng, khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng - plug and play. Tuân theo các chuẩn JSC, IEC, Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O. Làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang,..Giá áp dụng cho dây dài 3 mét Simplex, chuẩn ST/UPC–ST/UPC. Dây dài hơn cộng thêm 5.000 đồng/1 mét.
  70.000 60.000
 • Dây nhảy quang ST-ST single-mode 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

  Dây nhảy quang ST-ST single-mode 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m. Đầu nối ST/UPC-ST/UPC hoặc ST/APC-ST/APC, cáp quang Single-mode (đơn mốt), sợi đơn (Simplex) hoặc sợi đôi (Duplex). Vỏ mầu vàng, khối lượng nhỏ nhẹ, dễ dàng sử dụng - plug and play. Tuân theo các chuẩn JSC, IEC, Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O. Làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang,..Giá áp dụng cho dây dài 3 mét Sinplex, chuẩn ST/UPC–ST/UPC. Dây dài hơn cộng thêm 4.000 đồng/1 mét.
  70.000 60.000