Măng xông cáp đồng

Măng xông cáp đồng sử dụng để nối dây cáp bằng sợi đồng Nối cáp điện thoại thông qua con rệp nối dây, đấu nối theo cấu hình một vào một ra. Nếu cần lắp với cấu hình khác như 1 vào 2 ra hoặc 1 vào 3 ra thì có thêm một số phụ kiện khác.Thích hợp cho cáp nối thẳng và cáp nhánh. Khi phân nhánh (1+2, 1+3, 2+2, 2+3, 1+5) dễ dàng khi sử dụng kẹp phân nhánh. Dễ dàng thi công và lắp đặt. Dùng cho cả cáp treo và cáp ngầm. Có thể thi công lại dễ dàng. Đạt hiệu quả cao về kinh tế.

Măng xông gồm măng xông Cơ khí cáp đồng, co nhiệt cáp đồng, măng xông nối cáp đồng. Cáp điện thoại 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi. 300 đôi, 500 đôi, 600 đôi trở lên.

 • Măng xông cơ khí cáp đồng, nối cáp điện thoại

  Măng xông cơ khí cáp đồng, Măng sông cơ khí cáp điện thoại loại 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi, 600 đôi... là loại măng xông nối cáp đồng sử dụng các chi tiết, phụ kiện cơ khí như ốc, vít, đệm cao su để gắn kín hôp măng xông chống ngấm nước chủ yếu sử dụng ngoài trời, treo trên cột...
  250.000
 • Măng xông co nhiệt cáp đồng

  Măng xông co nhiệt cáp đồng, Măng sông co nhiệt cáp điện thoại loại 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi, 600 đôi... là loại măng xông nối cáp đồng sử dụng nhiệt đốt nóng (đèn khò) để gắn kín các đầu cáp chống ngấm nước, việc nối dây cáp đồng với nhau thông qua rệp nối dây.
  250.000
 • Măng xông nối cáp 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi, 600 đôi…

  Măng xông nối cáp đồng, Măng sông nối cáp điện thoại loại 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi, 600 đôi... là loại măng xông cớ lớn để nối dây cáp đồng với nhau thông qua rệp nối dây, sử dụng dễ ràng. Việc ghép kín và lắp đặt hộp măng sông rất nhanh chóng với đầy đủ phụ kiện đi kèm
  250.000
 • Măng xông nối cáp đồng, cáp điện thoại 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi

  Măng xông (Măng sông) nối cáp đồng, nối cáp điện thoại loại 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi là loại MX cớ nhỏ để nối dây cáp với nhau thông qua rệp nối dây, sử dụng dễ ràng. Việc ghép kín và lắp đặt hộp măng sông rất nhanh chóng.
  350.000