• Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX

  Mã SP :    | KX-NS300BXXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Khung chính Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX với cấu hình ban đầu khung chính 06 trung kế - 16 máy nhánh. Có thể mở rộng tối đa 48 trung kế 128 máy nhánh.
  9.445.000
 • Khung phụ Tổng Đài Panasonic KX-NS320BX

  Mã SP :    | KX-NS320BXXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Khung phụ Tổng Đài Panasonic KX-NS320BX 16 máy nhánh khung chính KX-NS300 kết hợp tối đa 03 khung phụ KX-NS320 Tối đa 48 trung kế 128 máy nhánh
  11.035.000
 • KX-NS3134 Thẻ nhớ ghi âm size XS

  Mã SP :    | KX-NS3134Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS3134 Thẻ nhớ ghi âm size XS VM: 40HSử dụng: KX-NS3134 Thẻ nhớ ghi âm size XS VM: 40H cho tổng đài Panasonic KX-NS300BX và khung phụ KX-NS320BX
  4.990.000
 • KX-NS5110 Card IP và Voice Mail, DISA, ghi âm…

  Mã SP :    | KX-NS5110Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5110 Card IP và Voice Mail, DISA, ghi âm...Sử dụng: Card KX-NS5110 hỗ trợ IP và Voice Mail, DISA, ghi âm...  cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  5.574.000
 • KX-NS5130 Card kết nối khung chính và khung phụ

  Mã SP :    | KX-NS5130Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5130 Card kết nối khung chính và khung phụSử dụng: KX-NS5130 Card kết nối khung chính tổng đài Panasonic KX-NS300BX và khung phụ KX-NS320BX
  706.000
 • KX-NS5162 Card 2 cổng gắn Door phone

  Mã SP :    | KX-NS5162Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5162 Card 2 cổng gắn Door phone.Sử dụng: KX-NS5162 Card 2 cổng gắn Door phone cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  2.054.000
 • KX-NS5170X card 4 máy nhánh hỗn hợp

  Mã SP :    | KX-NS5170XXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5170X card 4 máy nhánh hỗn hợp. Sử dụng: KX-NS5170X card 4 máy nhánh hỗn hợp cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  4.330.000
 • KX-NS5171X Card 8 máy nhánh số

  Mã SP :    | KX-NS5171XXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5171X Card 8 máy nhánh số dùng để mở rộng thêm 8 máy nhánh số cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  2.050.000
 • KX-NS5172X Card 16 máy nhánh số

  Mã SP :    | KX-NS5172XXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5172X Card 16 máy nhánh số dùng để mở rộng thêm 16 máy nhánh số cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  3.380.000
 • KX-NS5173X Card 8 máy nhánh analog

  Mã SP :    | KX-NS5173XXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5173X Card 8 máy nhánh analogDùng để mở rộng cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  2.238.000
 • KX-NS5174X Card 16 máy nhánh analog

  Mã SP :    | KX-NS5174XXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5174X Card 16 máy nhánh analogDùng để mở rộng cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  3.756.000
 • KX-NS5180 Card mở rộng 06 trung kế thường Analog

  Mã SP :    | KX-NS5180Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5180 Card mở rộng 06 trung kế thường AnalogSử dụng: KX-NS5180 Card mở rộng 06 trung kế thường Analog có hỗ trợ hiển thị số gọi đến cho tổng đài  tổng đài Panasonic KX-NS300BX và KX-NS320BX
  2.354.000
 • KX-NS5290 Card 30 kênh trung kế số PRI30 hoặc E1

  Mã SP :    | KX-NS5290Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NS5290 Card 30 kênh trung kế số PRI30 hoặc E1Sử dụng: KX-NS5290 là Card 30 kênh trung kế số PRI30 hoặc E1 cho tổng đài  tổng đài Panasonic KX-NS300BX và khung phụ KX-NS320BX
  18.950.000
 • KX-NSF990X IP activation key

  Mã SP :    | KX-NSF990XXuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  KX-NSF990X Card IP acvaon Sử dụng: Card IP acvaon KX-NSF990X cho khung chính tổng đài KX-NS300BX và khung phụ tổng đài KX-NS320BX
  2.850.000
 • Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 16 thuê bao

  Mã SP :    | KX-NS300BX (12-16)Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 16 thuê bao gồm: - Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh) - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  11.790.000
 • Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 24 thuê bao

  Mã SP :    | KX-NS300BX (12-24)Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 24 thuê bao gồm: - Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh) - 01 Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số) - 01 Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  13.930.000
 • Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 32 thuê bao

  Mã SP :    | KX-NS300BX (12-32)Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 32 thuê bao gồm: - Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh) - 01 Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số) - 01 Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  15.173.000
 • Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 40 thuê bao

  Mã SP :    | KX-NS300BX (12-40)Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 12 trung kế 40 thuê bao gồm: - Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh) - 01 Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh) - 01 Card kết nối khung phụ KX-NS5130 - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số) - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  23.470.000
 • Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 6 trung kế 104 thuê bao

  Mã SP :    | KX-NS300BX (6-104)Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 6 trung kế 104 thuê bao gồm: - 01 Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh) - 03 Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh analog) - 03 Card kết nối khung phụ KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog) - 02 Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  45.600.000
 • Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 6 trung kế 112 thuê bao

  Mã SP :    | KX-NS300BX (6-112)Xuất xứ :    | Việt Nam
  Hãng sx : | PanasonicBảo hành :  | 18 tháng
  Tổng Đài Panasonic KX-NS300BX 6 trung kế 112 thuê bao gồm: - 01 Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh) - 03 Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh analog) - 03 Card kết nối khung phụ KX-NS5130 - 03 Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  46.830.000