Cáp điện thoại 100 đôi

Cáp điện thoại 100 đôi hay còn gọi là cáp viễn thông 100 đôi, Cáp đồng 100 đôi, cáp thông tin 100 đôi. Có dây dẫn bằng đồng đặc bên trong được ủ mềm có đường kính 0.40; 0.5; 0.65; 0.8; 0.9mm. Cấu trúc lõi được làm bằng đồng nguyên chất. Vỏ cách điện, bằng nhựa có khả năng chống cháy cao như HDPE (CCP, FSP). Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp (dây) điện thoại 100 đôi luồn cống, luồn ống, chôn ngầm. Cáp 100 đôi (100×2, 100P) có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Hãng sản xuất: PCM, Vinacap, Postef, Sacom, Telvina, Z43, M3… Được dùng truyền tín hiệu điện thoại, phòng cháy (PCCC), truyền tín hiệu điều khiển… Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi rẻ nhất, vận chuyển toàn quốc.
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,4 – Cống

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 luồn cống hay Cáp điện thoại 100x2x0.4 kéo cống. Cáp thông tin luồn cống 100 đôi 100x2x0.4Cáp viễn thông kéo cống 100x2x0.4. Cáp đồng luồn cống 100 đôi 100x2x0.4Cáp điện thoại 100x2x0.4 luồn ống, chôn ngầm. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 ngoài trời, trong nhà. Cáp 100x2x0.4 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo cống 100 đôi 100x2x0.4 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 luồn cống rẻ nhất.
  95.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,4 – Treo

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 treo hay Cáp điện thoại treo 100x2x0.4. Cáp thông tin treo 100 đôi 100x2x0.4Cáp viễn thông treo 100x2x0,4. Cáp đồng treo 100 đôi 100x2x0.4 treoCáp điện thoại 100x2x0.4 có dây treo chịu lực. Dây dẫn có đường kính, tiết diện 100x2x0.4mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 treo ngoài trời, trong nhà. Cáp treo 100x2x0.4 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo treo 100 đôi 100x2x0.4 treo giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4 treo rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,5 – Cống

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 luồn cống hay Cáp điện thoại 100x2x0.5 kéo cống. Cáp thông tin luồn cống 100 đôi 100x2x0.5Cáp viễn thông kéo cống 100x2x0.5. Cáp đồng luồn cống 100 đôi 100x2x0.5Cáp điện thoại 100x2x0.5 luồn ống, chôn ngầm. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.5mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 ngoài trời, trong nhà. Cáp 100x2x0.5 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo cống 100 đôi 100x2x0.5 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 luồn cống rẻ nhất.
  135.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,5 – Treo

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 treo hay Cáp điện thoại treo 100x2x0.5. Cáp thông tin treo 100 đôi 100x2x0.5Cáp viễn thông treo 100x2x0,5. Cáp đồng treo 100 đôi 100x2x0.5 treoCáp điện thoại 100x2x0.5 có dây treo chịu lực. Dây dẫn có đường kính, tiết diện 100x2x0.5mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 treo ngoài trời, trong nhà. Cáp treo 100x2x0.5 có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại kéo treo 100 đôi 100x2x0.5 treo giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5 treo rẻ nhất.
  135.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi PCM

  Cáp điện thoại 100 đôi PCM, Cáp điện thoại PCM 100 đôi. Cáp viễn thông PCM 100 đôi, cáp thông tin PCM 100 đôi, cáp đồng PCM 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi PCM ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi PCM giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại PCM 100 đôi rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Telvina

  Cáp điện thoại 100 đôi Telvina , Cáp điện thoại Telvina 100 đôi. Cáp viễn thông Telvina 100 đôi, cáp thông tin Telvina 100 đôi, cáp đồng Telvina 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi Telvina ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi Telvina giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Telvina 100 đôi rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Z43

  Cáp điện thoại 100 đôi Z43 , Cáp điện thoại Z43 100 đôi. Cáp viễn thông Z43 100 đôi, cáp thông tin Z43 100 đôi, cáp đồng Z43 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi Z43 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi Z43 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Z43 100 đôi rẻ nhất.
  115.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Vinacap

  Cáp điện thoại 100 đôi Vinacap , Cáp điện thoại vinacap 100 đôi. Cáp viễn thông vinacap 100 đôi, cáp thông tin vinacap 100 đôi, cáp đồng vinacap 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi vinacap ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà . Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại 100 đôi vinacap giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại vinacap 100 đôi rẻ nhất.
  135.000 97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi Sacom

  Cáp điện thoại 100 đôi SacomCáp điện thoại Sacom 100 đôiCáp viễn thông Sacom 100 đôicáp thông tin Sacom 100 đôicáp đồng Sacom 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi Sacom ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi sacom giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại Sacom 100 đôi rẻ nhất.
  97.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel

  Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel Cáp điện thoại M3 Viettel 100 đôiCáp viễn thông M3 Viettel 100 đôi, cáp thông tin M3 Viettel 100 đôi, cáp đồng M3 Viettel 100 đôi. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.4mm; 100x2x0.5mm; 100x2x0.65mm; 100x2x0.8mm; 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi M3 Viettel giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại M3 Viettel 100 đôi rẻ nhất.
  115.500
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,65cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,65

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 Cáp điện thoại 100x2x0.65Cáp viễn thông 100 đôi 100x2x0.65, cáp thông tin 100x2x0.65, cáp đồng 100 đôi 100x2x0.65. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.65mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.65 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,8cap-dien-thoai-300-doi-300x2x0,65

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,8

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 Cáp điện thoại 100x2x0.8Cáp viễn thông 100 đôi 100x2x0.8, cáp thông tin 100x2x0.8, cáp đồng 100 đôi 100x2x0.8. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.8mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.8 rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,9kho-cap-dien-thoai

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0,9

  Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 Cáp điện thoại 100x2x0.9Cáp viễn thông 100 đôi 100x2x0.9, cáp thông tin 100x2x0.9, cáp đồng 100 đôi 100x2x0.9. Dây dẫn có đường kính 100x2x0.9mm. Chủng loại: Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 ngoài trời có dây treo chịu lực, trong nhà. Cáp luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống chảy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ, cáp phòng cháy. Cáp có dầu chống ẩm, bọc băng nhôm chống nhiễu. Chuyên phân phối, bán Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.9 rẻ nhất.
 • Cáp tín hiệu báo cháy 5 đôi, 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi…

  Cáp tín hiệu báo cháy 5 đôi, 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi,... Tên gọi khác cáp phòng cháy, cáp báo cháycáp thông tin tín hiệu báo cháy. Đường kính, tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cáp báo cháy, sử dụng đi trong nhà, ngoài trời (có dây treo chịu lực). Cáp phòng cháy luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp chống cháy, cáp hầm lò, cáp phòng nổ. Cáp phòng cháy được bọc băng nhôm chống nhiễu, có dầu chống ẩm. Chuyên phân phối, bán cáp tín hiệu báo cháy giá rẻ. Cam kết: Giá cáp tín hiệu báo cháy, dây tín hiệu báo cháy rẻ nhất.
  13.500
 • Cáp điện thoại Indoor (Inside) 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi…

  Cáp điện thoại Indoor (Inside) 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi... Tên gọi khác cáp tín hiệu indoorcáp điện thoại mềm trong nhà, cáp điện thoại inside. Đường kính, tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cáp tín hiệu indoor được sử dụng đi trong nhà, luồn ống, đi trên thang máng cáp. Sử dụng đấu nối cáp tổng đài, cáp luồng,... Chuyên phân phối, bán cáp điện thoại indoor giá rẻ. Cam kết: Giá cáp điện thoại indoor rẻ nhất. Vận chuyển toàn quốc.
  17.900
 • Cáp tín hiệu điều khiểnCap-dieu-khien

  Cáp tín hiệu điều khiển 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi…

  Cáp tín hiệu điều khiển 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi,... Tên gọi khác cáp điều khiển, cáp thông tin tín điều khiển. Đường kính, tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Dây cáp điều khiển được sử dụng đi trong nhà, ngoài trời (có dây treo chịu lực). Cáp điều khiển luồn cống, luồn ống, chôn ngầm (chôn trực tiếp). Cáp tín hiệu điều khiển được bọc băng nhôm chống nhiễu, có dầu chống ẩm. Chuyên phân phối, bán cáp tín hiệu điều khiển giá rẻ. Cam kết: Giá dây cáp tín hiệu điều khiển rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại hầm lò, phòng nổCáp điện thoại 5 đôi 10 đôi 20 đôi 30 đôi 50 đôi 100 đôi 200 đôi

  Cáp điện thoại hầm lò, phòng nổ 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi…

  Cáp điện thoại hầm lò, phòng nổ 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi,... Tên gọi khác cáp thông tin hầm lò, cáp thông tin phòng nổ. Hay Cáp đồng hầm lò, cáp đồng phòng nổ. Đường kính, tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Được sử dụng đi trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm, chôn trực tiếp hoặc luồn cống, luồn ống. Cấu trúc bọc lưới đồng, băng thép (sắt) chống nhiễu, có dầu chống ẩm. Chuyên phân phối, bán cáp hầm lò, phòng nổ giá rẻ. Cam kết: Giá dây cáp hầm lò, phòng nổ rẻ nhất.
 • Cáp điện thoại chôn ngầm, chôn trực tiếpcáp-5-10-20-30-50-100-200-300-500-đôi

  Cáp điện thoại chôn ngầm, chôn trực tiếp 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi,…

  Cáp điện thoại chôn ngầm, chôn trực tiếp 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi,... Tên gọi khác cáp thông tin chôn ngầm, cáp thông tin chôn trực tiếp. Hay Cáp đồng chôn ngầm, cáp đồng chôn trực tiếp. Đường kính, tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Được sử dụng chôn ngầm, chôn trực tiếp xống đất hoặc luồn cống, luồn ống. Cấu trúc bọc băng thép (sắt) chống nhiễu, có dầu chống ẩm. Chuyên phân phối, bán cáp chôn ngầm, chôn trực tiếp giá rẻ. Cam kết: Giá dây cáp chôn ngâm rẻ nhất.