Monthly Archives - Tháng Tư 2017

Tin mới ở cáp quang

Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam, hệ thống cáp quang biển Đại dương phân đoạn Singapore xuất hiện lỗi mới trên nhánh cáp S1. Vì thế, thời gian sửa chữa sẽ lùi lại và hiện đơn vị vận hành chưa công bố thời điểm thông tuyến trở lại.Cáp quang biển Đại dương gặp sự cố ngày 10/1 và đã khắc phục trong hôm đó. Tuy nhiên đến 11/1, tuyến này lại xuất [...]