Monthly Archives - Tháng Mười Hai 2016

Tìm hiểu về dây điện thoại 2 đôi 4 lõi

Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi có tên gọi khác là cáp điện thoại 2 đôi 4 lõi. Có cấu trúc 2x2(7×0,18)Cu + (7×0,33)Fe. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Cây điện thoại 2 đôi có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất dây điện thoại 2 đôi ngoài trời, trong [...]

Dây điện thoại 1 đôi, 2 lõi ngoài trời

Tìm hiểu về dây điện thoại 1 đôi, 2 lõi ngoài trời

Dây điện thoại 1 đôi, 2 lõi ngoài trời có tên gọi khác là dây thuê bao điện thoại 1 đôi 1x2. Có cấu trúc 1x2x0,5 (7×0,18)Cu + (7×0,33)Fe. Sợi dây dẫn bằng đồng tiết diện 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 0.9mm. Dây điện thoại 1 đôi có dầu chống ẩm bên trong và được bọc bạc chống nhiễu. Có dây treo gia cường, có thể sử dụng trong nhà, hay ngoài trời, chôn ngầm. Các hãng sản xuất Dây điện thoại 1 đôi [...]

Những điều cần biết về dây cáp quang 144Fo, 144 core, 144 sợi, 144 lõi single mode

Dây cáp quang 144Fo, 144 core, 144 sợi, 144 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 144 core, 144 sợi quang FTTH. Có chứa 144 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 144Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp [...]

Dây cáp quang 128Fo, 128 core, 128 sợi, 128 lõi

Những điều cần biết về dây cáp quang 128Fo, 128 core, 128 sợi, 128 lõi single mode

Dây cáp quang 128Fo, 128 core, 128 sợi, 128 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 128 core, 128 sợi quang FTTH. Có chứa 128 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 144Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp [...]

Dây cáp quang 96Fo, 96 core, 96 sợi, 96 lõi single mode và những điều cần biết

Dây cáp quang 96Fo, 96 core, 96 sợi, 96 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 96 core, 96 sợi quang FTTH. Có chứa 96 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 96Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Dây [...]

Dây cáp quang 72Fo, 72 core, 72 sợi, 72 lõi single mode và những điều cần biết

Dây cáp quang 72Fo, 72 core, 72 sợi, 72 lõi  single mode hay cáp quang đơn mốt 72 core, 72 sợi quang FTTH. Có chứa 72 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 72Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp [...]

Tìm hiểu về dây cáp quang 64Fo, 64 core, 64 sợi, 64 lõi single mode

Dây cáp quang 64Fo, 64 core, 64 sợi, 64 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 64 core, 64 sợi quang FTTH. Có chứa 64 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 64Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp [...]

Tìm hiểu về Dây cáp quang 24Fo, 24 core, 24 sợi, 24 lõi single mode

Dây cáp quang 24Fo, 24 core, 24 sợi, 24 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 24 core (24 sợi quang).  Có chứa 24 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 24Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Dây [...]

Tìm hiểu về Dây cáp quang 48Fo, 48 core, 48 sợi, 48 lõi single mode

Dây cáp quang 48Fo, 48 core, 48 sợi, 48 lõi single mode hay cáp quang đơn mốt 48 core (48 sợi quang).  Có chứa 48 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 48Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Dây [...]

Dây cáp quang 16Fo, 16 core, 16 sợi single mode và những điều nên biết

Dây cáp quang 16Fo, 16 core, 16 sợi single mode hay cáp quang đơn mốt 16 core (16 sợi quang).  Có chứa 16 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Bước sóng : 1310nm và 1550nm. Được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều đặc tính ưu việt của nó, thích hợp cho mọi đường truyền mạng, truyền tín hiệu truyền hình, tín hiệu điều khiển... Cáp quang single mode 16 sợi chất lượng tốt, giá thành [...]