Monthly Archives - Tháng Mười Một 2016

Tìm hiểu về cáp điện thoại 10 đôi ngoài trời

Cáp điện thoại 10 đôi ngoài trời là một trong những loại cáp viễn thông rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Được sử dụng rộng rãi làm truyền dẫn. Truyền tín hiệu cho ngành viễn thông. Được rất nhiều nhà thầu lựa chọn để xây dựng các công trình lơn và vừa, các dự án ngoài trời, tòa nhà ... Tổng quan về cáp điện thoại 10 đôi ngoài trời Cáp điện thoại 10 đôi  ngoài trời còn có các [...]

Cáp quang 64 fo chất lượng tốt – giá rẻ

Cáp quang 64 Fo single mode có nhiều tên gọi khác nhau như cáp quang 64fo, 64 core, 64 lõi, 64 sợi quang FTTH. Có chứa 64 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 64 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 64 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài [...]

Cáp quang 48 fo chất lượng tốt – giá rẻ

Cáp quang 48 Fo single mode có nhiều tên gọi khác nhau như cáp quang 48fo, 48 core, 48 lõi, 48 sợi quang FTTH. Có chứa 48 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 48 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 48 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng [...]

Cáp quang 24 fo chất lượng tốt – giá rẻ

Cáp quang 24 Fo single mode có nhiều tên gọi khác nhau như cáp quang 24fo, 24 core, 24 lõi, 24 sợi quang FTTH. Có chứa 24 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 24 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 24 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài [...]

Cáp quang 16 fo chất lượng tốt – giá rẻ

Cáp quang 16 Fo single mode có nhiều tên gọi khác nhau như cáp quang 16fo, 16core, 16 lõi, 16 sợi quang FTTH. Có chứa 16 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 16 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 16 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài [...]

Cáp quang 12 fo chất lượng tốt – giá rẻ

Cáp quang 12 Fo single mode có nhiều tên gọi khác nhau như cáp quang 12fo, 12core, 12 lõi, 12 sợi quang FTTH. Có chứa 12 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 12 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 12 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài [...]

Cáp quang 8 fo chất lượng tốt – giá rẻ

Cáp quang 8 Fo single mode có nhiều tên gọi khác nhau như cáp quang 8fo, 8core, 8 lõi, 8 sợi quang FTTH. Có chứa 8 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 8 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 8 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài [...]

Cáp quang 2 fo chất lượng – giá rẻ

Cáp quang 2 Fo single mode hay cáp quang 2fo, 2core, 2 lõi, 2 sợi quang FTTH. Có chứa 2 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 2 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 2 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc [...]

Cáp quang 1 fo chất lượng – giá rẻ

Cáp quang 1 Fo single mode hay cáp quang 1fo, 1core, 1 lõi, 1 sợi quang FTTH. Có chứa 1 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 1 Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 1 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc [...]

Cáp quang 4 fo chất lượng – giá rẻ

Cáp quang 4 Fo single mode hay cáp quang 4fo, 4core, 4 lõi, 4 sợi quang FTTH. Có chứa 4 sợi quang học được làm băng chất liệu thủy tinh. Cáp quang single mode 4Fo chất lượng tốt, giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt. Cáp quang 4 Fo single mode sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi [...]