Monthly Archives - Tháng Bảy 2016

Cáp điện thoại cống, treo

Cáp điện thoại luồn cống và cáp điện thoại treo

Cáp điện thoại luồn cống và cáp điện thoại treo là loại cáp thông tin, kim loại luồn ống và tự treo có dầu. Cáp điện thoại có thể tự treo được giữa các cột, loại cáp này được nối từ tổng đài nội hạt hoặc từ bộ tập trung thuê bao đến hộp đấu dây của khách hàng sử dụng. Loại cáp được chôn trực tiếp xuống đất hoặc có thể có các ống dẫn nối  tiếp với nhau [...]